Portalas manoteises.lt - tai žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų erdvė internete, kurioje inicijuojamas viešas diskursas apie žmogaus teises. Pagrindinis šio portalo siekis – stiprinti informacijos apie žmogaus teises prieinamumą, sudaryti galimybę nevyriausybinių organizacijų ir pažeidžiamų grupių atstovams inicijuoti viešą žmogaus teisių diskursą, įtraukti į jį plačiąją visuomenę, žmogaus teisių srityje (plačiąja prasme) veikiančias organizacijas, stiprinti šių organizacijų ir piliečių ryšį. Portalo redakcija vadovaujasi advokataujančios žiniasklaidos principais, todėl nesistengia tapti neutralios („objektyvios”) informacijos teikėju. Portalo rengėjai mano, kad nėra absoliučiai objektyvaus požiūrio taško, visi portalui autorinius straipsnius teikiantys asmenys turi savo poziciją. Portalo rengėjų manymu, nėra nieko nepriimtino jei autoriai skaidriai ir atvirai deklaruoja savo interesus atstovaujant organizacijas ar asmenų grupes, remiasi faktais pagrįstais argumentais ir siekia viešojo intereso gynimo. Todėl portalas prioritetą teikia autoriams, tiesiogiai atstovaujantiems žmogaus teisių srityje veikiančias organizacijas ar atskirtį patiriančias asmenų grupes bei jų pozicijas. Portalas taip pat prisideda prie nemokamos teisinės pagalbos teikimo.
Projekto partneriai