Apie

Lietuvos žmogaus teisių centras

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – per dvidešimt metų žmogaus teisių apsaugos ir švietimo srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Nuo įsteigimo 1994 metais LŽTC telkė savo narių ir ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų žmogaus teisių apsaugos ir švietimo, valstybės teisinės aplinkos tobulinimo ir žmogaus teisių švietimo srityse.

Šiandien Centro pagrindinės veiklos taip pat nukreiptos į teisinius tyrimus, atskirtį patiriančių socialinių grupių įgalinimo, atskirų grupių ir visos visuomenės švietimo projektus rasizmo, ksenofobijos, homofobijos prevencijos, asmenų lygiateisiškumo srityse. Centras įgyvendina svarbius žmogaus teisių apsaugos ir švietimo projektus, rengia mokymus įvairiais žmogaus teisių klausimais, aktyviai veikia žmogaus teisių advokacijos srityje, kuruoja žmogaus teisių portalo „Mano teisės“ (www.manoteises.lt) veiklą, rengia didelio masto socialinį-edukacinį projektą – žmogaus teisių kino festivalį „Nepatogus Kinas“ (www.nepatoguskinas.lt).

Asmenų lygybės ir nediskriminavimo idėjos – pamatiniai Lietuvos žmogaus teisių centro veiklos principai.

Pagrindiniai Centro uždaviniai:

  1. Skleisti žinias apie Europos Sąjungoje ir visoje tarptautinėje bendruomenėje pripažįstamus žmogaus teisių apsaugos standartus, skatinti tolerancijos plėtotę bei ugdyti pagarbą įvairovei.
  2. Stiprinti visuomenės gebėjimus kovojant su pažeidžiamų visuomenės grupių ir mažumų diskriminacija.
  3. Kelti probleminius žmogaus teisių apsaugos klausimus, inicijuoti mokslinius žmogaus teisių srities tyrimus ir teikti jų sprendimo būdus įstatymų leidėjui ir Vyriausybei.

Organizacinė Lietuvos žmogaus teisių centro struktūra

Asociacijos branduolį sudaro Lietuvos žmogaus teisių centro nariai, kurie Visuotinio narių susirinkimo metu priima esminius organizacijai sprendimus. Be Visuotinio narių susirinkimo asociacijos struktūrą taip pat sudaro Centro Taryba ir administracija. Lietuvos žmogaus teisių centro vykdomoji institucija yra Centro administracija. Lietuvos žmogaus teisių centrui nuolat talkina savanoriai ir praktikantai.

Plačiau: Žmonės

Portale esančios iformacijos naudojimas

Norint atgaminti, publikuoti, platinti, ar kitaip naudoti Manoteises.lt ar Lietuvos žmogaus teisių centro logotipą, prekės ženklą ir šiame tinklalapyje esančias darbuotojų ar renginių nuotraukas, būtina gauti išankstinį raštišką Lietuvos žmogaus teisių centro sutikimą. Šiame portale skelbiamas naujienas, tyrimus, kitas publikacijas ar turinį leidžiama naudoti tik nekomerciniais ir asmeniniais tikslais tinkamai nurodant Manoteises.lt ar Lietuvos žmogaus teisių centrą kaip informacijos šaltinį.