Apie
Rėmėjai

Žmogaus teisių portalas „Mano teisės” yra vienintelė svetainė lietuvių kalba, kurioje pateikiama plati ir išsami informacija apie žmogaus teises.

Už portalo manoteises.lt turinį yra atsakingas Lietuvos žmogaus teisių centras.

2017 m. manoteises.lt turinio kurimas iš dalies finansuojamas, įgyvendinant šiuos projektus:

1. „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui“. Finansuoja: Europos Komisija (nuo 2016 m. sausio 1 d.). Projektas įgyvendinamas kartu su LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

2016 m. portalo turinys kurtas, įgyvendinant šiuos projektus/gavus paramą:
1. „Šviečiantys ekranai, kalbantys akmenys, Lietuvos žydų palikimo refleksijos“. Finansavimo šaltiniai: Geros valios fondas, fondas EVZ.
2. „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui“. Projektas įgyvendinamas kartu su LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
3. Manoteises.lt skaitytojai, skyrę lėšų projekto „Apie žmones iš naujo“ įgyvendinimui.
4. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL (tekstai apie festivalį „Baltic Pride 2016“).
5. Europos tinklas prieš rasizmą (tekstai apie romų bendruomenę Vilniuje).
6. Skaitytojai, skyrę dviejų procentų paramą Lietuvos žmogaus teisių centrui.

2015 m. portalo turinys iš dalies kurtas, įgyvendinant šiuos projektus/gavus paramą iš:
1. Europos tinklas prieš rasizmą.
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
3. Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadai Lietuvoje.
4. Žmogaus teisių stebėjimo institutas.
5. Skaitytojai, skyrę dviejų procentų paramą Lietuvos žmogaus teisių centrui.

Su Lietuvos žmogaus teisių centro 2015 m. veiklos ir finansų atskaitomis susipažinti galite čia.

Nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki 2015 m. gegužės 15 d. portalas buvo administruojamas įgyvendindant EEA Grants* finansuojamos NVO programos remiamą projektą „Mano teisės – aktyvus dalyvavimas”.

———————–
* Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.

Partneriai

Už portalo “Mano teisės” turinį yra atsakingas portalo rengėjas – Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC), tačiau prie turinio kūrimo prisideda ir daugiau žmogaus teisių srityje veikiančių organizacijų. LŽTC dėkoja savo partneriams bei visiems, įsitraukusiems į portalo kūrimą, bei skatina visas nevyriausybines organizacijas naudotis portalo suteikiamais įrankiais ir galimybėmis.