english

Ona Grachauskienė-Bagdonavičiūtė (1923–2000)

Kartu su tėvais, seserimi Vanda ir dviem broliais Ona Grachauskienė-Bagdonavičiūtė buvo išvežta priverstiniams į kelias koncentracijos stovyklas. Jose mirė sesuo, brolis ir kito brolio šeima – žmona ir trys maži vaikai.

Gyva liko tik Ona Grachauskienė-Bagdonavičiūtė. Į koncentracijos stovyklą buvo patekęs ir Onos sūnus Špako. Remiantis pasakojimais, kartu su kitais mažamečiais jis buvo nuvarytas į daržinę ir sudegintas.

Koncentracijos stovykloje Ona slaugė sužeistuosius, vokiečių šeimoje dirbo namų ruošos darbus. Grįžusi iš Vokietijos, apsigyveno Panevėžyje. Po karo su vyru užaugino 17 vaikų.

„Atminimo akmuo“ Anastazijai Jablonskienei-Bagdonavičiūtei įrengtas Panevėžyje, J. Tilvyčio g. 1.