english

Ona Grachauskienė-Bagdonavičiūtė (1923–2000)

Kartu su tėvais, seserimi Vanda ir dviem broliais Ona pateko į koncentracijos stovyklas. Jose mirė sesuo, brolis ir kito brolio šeima – žmona ir trys maži vaikai. Gyva liko tik Ona Grachauskienė-Bagdonavičiūtė. Į koncentracijos stovyklą buvo patekęs ir Onos sūnus Špako. Remiantis pasakojimais kartu su kitais mažamečiais jis buvo suvarytas į daržinę ir sudegintas.

Koncentracijos stovykloje Ona slaugė sužeistuosius, vokiečių šeimoje dirbo namų ruošos darbus. Grįžusi iš Vokietijos apsigyveno Panevėžyje. Po karo su vyru užaugino 17 vaikų.

Onos Grachauskienės-Bagdonavičiūtės atminimas simboliškai įprasmina dviejų nuo holokausto nukentėjusių šeimų likimą.