english

Ona Matuzevičienė-Bagdonavičiūtė (1905–1988)

Ona Bagdonavičiūtė gimė Rokiškio rajone, gyveno Panevėžyje. Ištekėjusi už Adomo Matuzevičiaus, iki Antrojo pasaulinio karo susilaukė 6 vaikų.

Jos vyras žuvo koncentracijos stovykloje Vokietijoje, iš vaikų gyvas liko tik sūnus Motiejus Matuzevičius (g. 1936). Kaip rašoma archyviniuose dokumentuose, koncentracijos stovykloje Ona laukėsi ir dirbo „prie statybos darbų“.

Išlaisvinta likus 2 mėnesiams iki gimdymo, ji pėstute parėjo į savo miestą – Panevėžį – ir apsigyveno Klaipėdos gatvėje. Vėliau ištekėjo už Leono Kasperavičiaus, su juo susilaukė 4 vaikų.

„Atminimo akmuo“ Anastazijai Jablonskienei-Bagdonavičiūtei įrengtas Panevėžyje, J. Tilvyčio g. 1.