english

Loading map...

Loading

Prieš Holokaustą Vilnius buvo vadinamas Šiaurės Jeruzale. Ne tiek dėl to, kad apie 40 procentų jo gyventojų buvo žydai, bet todėl, jog ši bendruomenė buvo žinoma dėl mokslo ir religinių pasiekimų. Dar aštuonioliktame amžiuje dabartinėje Lietuvos sostinėje gyveno Elijas Ben Saliamonas Zalmanas, geriau žinomas kaip Vilniaus Gaonas, čia veikė daugiau nei šimtas sinagogų, mieste buvo įsikūręs ir mokslinis YIVO institutas, kurio tarybos garbės nariais buvo Zigmundas Froidas, Markas Šagalas, Albertas Einšteinas.

1941 m. naciams okupavus Vilnių, prasidėjo žydų persekiojimas ir žudymas. Žmonės buvo suiminėjami gatvėse, sodinami į Lukiškių kalėjimą, išvežami sušaudymui į Panerių mišką. Po kelių mėnesių Vilniaus senamiestyje buvo sukurtas Vilniaus getas, kuriame kalėjo apie 50 000 žmonių. Įvairių akcijų metu geto gyventojai buvo naikinami, daugiausia įvežant į Panerius. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, gyvi liko tik apie du tūkstančiai buvusių geto kalinių.