english

Dr. Jakovas Vygodskis (1857–1941)

Gydytojas, kuriam net jo tarnai patarinėdavo gydyti turtingus, o ne vargšus.

Jakovas Vygodskis buvo Gydytojas iš didžiosios raidės ir kartais, atrodo, nesuprato, kad ir jis yra mirtingas. 1931 m., grasindami pogromu, didelė grupė agresyviai nusiteikusių jaunų lenkų apsupo namą, kuriame buvo įsikūrusi Žydų studentų tarpusavio sąjunga. Žydų studentų kreipimasis į policiją nedavė jokių rezultatų. Tačiau, kaip rašo muziejininkas Genrichas Agranovskis, į namą pavyko prasmukti daktarui Jakovui Vygodskiui. Jis paskambino policijos viršininkui ir prisistatė: „Aš esu buvęs Lenkijos Seimo narys, liksiu čia su žydais studentais ir su jais sulauksiu mirties”. Paskutinę minutę policijai pavyko išvaikyti įtūžusią minią.

Tačiau po dešimties metų, į Vilnų įžengus naciams, laimingiems atsitikimams vietos istorijos puslapiuose nebeliko. Gydytojas J. Vygodskis buvo suimtas tų pačių metų liepą, dar prieš Vilniaus geto suformavimą, perduotas gestapui, kalintas Lukiškių kalėjime, kuriame, būdamas aštuoniasdešimt ketverių metų, nukankintas.

1918-1919 m. J. Vygodskis ėjo ministro be portfelio žydų reikalams pareigas, paskelbus nepriklausomybę kooptuotas į Lietuvos Valstybės Tarybą.

„Atminimo akmuo“ dr. Jakovui Vygodskiui įrengtas Vilniaus g. 31/Islandijos g. 1 Vilniuje, gydytojas čia gyveno ir priiminėjo ligonius.