straipsniai

Straipsniai, komentarai ir publikacijos, kurių dėmesio centre – lygybė, diskriminacija, moterų teisės ir kiti su asmenų lygiateisiškumo tema susiję klausimai. Šioje portalo skiltyje pateikiami aktualūs straipsniai apie žmogaus teises bei nevyriausybinių organizaciojų, veikiančių žmogaus teisių srityje, atstovų, visuomenininkų ir aktyvistų komentarai apie asmenų lygiateisiškumą, lygybę, diskriminacijos atvejus, analizuojama valstybės nediskriminavimo politika, viešinami diskriminacijos atvejai, kalbama apie Lygių galimybių kontrolieriaus veiklą.