Nuomonės ir subjektyvus komentarai, kurių dėmesio centre – žmogaus teisės. Portalas prioritetą teikia autoriams, tiesiogiai atstovaujantiems žmogaus teisių srityje veikiančias organizacijas ar atskirtį patiriančias asmenų grupes bei jų pozicijas. “Mano teisės” redakcija vadovaujasi advokataujančios žiniasklaidos principais, todėl nesistengia tapti neutralios („objektyvios”) informacijos teikėju. Portalo rengėjai mano, kad nėra absoliučiai objektyvaus požiūrio taško, visi portalui autorinius straipsnius teikiantys asmenys turi savo poziciją. Portalo rengėjų manymu, nėra nieko nepriimtino jei autoriai skaidriai ir atvirai deklaruoja savo interesus atstovaujant organizacijas ar asmenų grupes, remiasi faktais pagrįstais argumentais ir siekia viešojo intereso gynimo.