straipsniai

Teisminė praktika, padedanti suprasti, kaip apginti savo teises. Šioje skiltyje skelbiama ir analizuojama Lietuvos ir tarptautinių teismų jurisprudencija, daranti poveikį pamatinėms žmogaus teisėms.