Koalicijos ekspertai

Margarita Jankauskaitė

Dr. Margarita Jankauskaitė yra Lygių galimybių plėtros centro ekspertė.
Margaritos ekspertizės sritys - diskriminacija lyties pagrindu, moterų teisės. Dirba su smurto lyties pagrindu prevencijos, moterų atstovavimo, lyčių stereotipų kaitos ir lyčių lygybės nuostatų įtviritinmo klausimais.

El.paštas: margarita@gap.lt

Karilė Levickaitė

Karilė Levickaitė yra nevyriausybinės organizacijos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė, tinklinės Europos organizacijos „Mental Health Europe“ tarybos narė.
Karilės ekspertinės sritys – psichikos sveikatos politika Lietuvoje, žmogaus teisės socialinės paramos bei sveikatos priežiūros srityse. Dirba psichikos sveikatos stiprinimo srityje, siekiant atpažinti ir geriau suprasti psichikos sveikatos sunkumus, dalyvauja vertinant žmogaus teisių padėtį institucijose, organizuoja ir teikia konsultacijas ir mokymus psichikos sveikatos paslaugų teikėjams, siekiant gerinti paslaugų kokybę.

El.paštas: karile.levickaite@perspektyvos.org

Tomas Vytautas Raskevičius

Tomas Vytautas Raskevičius yra Nacionalinės LGBT* teisių asociacijos LGL Žmogaus teisių politikos koordinatorius.
Tomo ekspertizės sritys - diskriminacija seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindais. Dirba su teisinio tos pačios lyties šeimų santykių pripažinimo, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos atvejų prevencijos ir lytinės tapatybės pripažinimo klausimais.

El.paštas: tomas@gay.lt

Eglė Šumskienė

Eglė Šumskienė yra projektų vadovė VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos ir Vilniaus Universiteto Sociologijos ir socialinės politikos instituto docentė.
Eglės ekspertizės sritys – diskriminacija ir stigmatizacija neįgalumo pagrindu, psichikos sveikatos priežiūra, neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimai neįgalumo pagrindu. Aukščiau išvardytose srityse ji inicijuoja ir įgyvendina projektus, vykdo mokslinius tyrimus, rengia akademines publikacijas.

El.paštas: egle.sumskiene@perspektyvos.org

Kontaktai

Kontaktai

Žmogaus teisių organizacijų kolicijai šiuo metu pirmininkauja Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Didžioji g. 5
LT-01128 Vilnius
Tel. 8 5 2314 681
El. p. hrmi@hrmi.lt

Koalicijos valdybos pirmininkas – Tomas Kublilius, el. tomas.kubilius@hrmi.lt

Banko sąskaitos numeris –  LT70 7300 0101 5512 9150, bankas – Swedbank.