LCHR

Apie centrą

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – per dvidešimt metų žmogaus teisių apsaugos ir švietimo srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Nuo įsteigimo 1994 metais LŽTC telkė savo narių ir ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų žmogaus teisių apsaugos ir švietimo srityje.

Asmenų lygybės ir nediskriminavimo idėjos – pamatiniai Lietuvos žmogaus teisių centro filosofijos ir veiklos principai.

Pagrindiniai Centro uždaviniai:

  1. Skleisti žinias apie Europos Sąjungoje ir visoje tarptautinėje bendruomenėje pripažįstamus žmogaus teisių apsaugos standartus, skatinti tolerancijos plėtotę bei ugdyti pagarbą įvairovei.
  2. Stiprinti visuomenės gebėjimus kovojant su pažeidžiamų visuomenės grupių ir mažumų diskriminacija.
  3. Kelti probleminius žmogaus teisių apsaugos klausimus, inicijuoti mokslinius žmogaus teisių srities tyrimus ir teikti jų sprendimo būdus įstatymų leidėjui ir Vyriausybei.

Organizacinė Lietuvos žmogaus teisių centro struktūra

Asociacijos branduolį sudaro Lietuvos žmogaus teisių centro nariai, kurie Visuotinio narių susirinkimo metu priima esminius organizacijai sprendimus. Be Visuotinio narių susirinkimo asociacijos struktūrą taip pat sudaro Centro Taryba ir administracija. Lietuvos žmogaus teisių centro vykdomoji institucija yra Centro administracija. Lietuvos žmogaus teisių centrui nuolat talkina savanoriai ir praktikantai.

Plačiau: Žmonės

Portale esančios informacijos naudojimas

Norint atgaminti, publikuoti, platinti, ar kitaip naudoti Manoteises.lt ar Lietuvos žmogaus teisių centro logotipą, prekės ženklą ir šiame tinklalapyje esančias darbuotojų ar renginių nuotraukas, būtina gauti išankstinį raštišką Lietuvos žmogaus teisių centro sutikimą. Šiame portale skelbiamas naujienas, tyrimus, kitas publikacijas ar turinį leidžiama naudoti tik nekomerciniais ir asmeniniais tikslais tinkamai nurodant Manoteises.lt ar Lietuvos žmogaus teisių centrą kaip informacijos šaltinį.