LCHR

Komanda

Taryba

Inga Abramavičiūtė

Tarybos pirmininkė

Inga Abramavičiūtė pradėjo veiklą Lietuvos žmogaus teisių centre 2004 m. 2016 m. trečiai kadencijai yra išrinkta Lietuvos žmogaus teisių centro Tarybos nare.
Inga Abramavičiūtė verčiasi advokato profesine veikla, įgijusi advokato profesinę kvalifikaciją 2007 m.
Advokatė Inga Abramavičiūtė atstovauvo Lietuvos žmogaus teisių centrą Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje nuo 2010 m., 2014 m. buvo antrai kadencijai išrinkta šios komisijos pirmininko pavaduotoja. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos prie LR teisingumo ministerijos narė. Tarptautinės prekybos žmonėmis vadovo, 2005 m. išleisto Tarptautinės migracijos Organizacijos, bendraautorė, “Mažumų teisės“, 2005 m. išleisto Lietuvos žmogaus teisių centro, bendraautorė.

Kontaktai: i.abramaviciute@yahoo.com

Jolanta Samuolytė

Tarybos narė

Jolanta Samuolytė yra Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos narė nuo 2014 m. 2002 m. Jolanta baigė teisės studijas Konkordijos Tarptautiniame Estijos Universitete Taline, 2003 m. įgijo Žmogaus teisių magistro laipsnį Centriniame Europos Universitete, Budapešte. Pagal JAV Hubert H. Humphrey programą studijavo Minesotos universitete, Mineapolyje bei sėmėsi profesinės patirties Shaefer advokatų kontoroje, Mineapolio Pilietinių teisių departamente, Open Society Initiatives būstinėje Niujorke 2010-2011 m.
Žmogaus teisių apsaugos srityje pradėjo dirbti būdama teisininke Piliečių gynybos paramos fonde (2002-2003 m.), projektų vadove INTERIGHTS, tarptautiniame teisiniame žmogaus teisių gynimo centre, Londone (2004-2006 m.), tyrimų vadove Žmogaus teisių stebėjimo institute (2007-2010 m.).
Pagrindinės jos domėjimo sritys – strateginis bylinėjimasis žmogaus teisių apsaugos srityje nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje, pro bono veiklos vystymas bei švietimo veiklos nediksriminavimo srityje.
Jolanta Samuolytė taip pat yra Lietuvos advokatūros projektų vadovė, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos Instituto lektorė, Europos Tarybos HELP Priimtinumo kriterijų dėl peticijų teikimo Europos Žmogaus Teisių Teismui konsultantė.

Kontaktai: samuolj@yahoo.com

prof. Jonas Ruškus

Tarybos narys

Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys, ekspertas, Arkos bendruomenės, puoselėjančios intelekto sutrikimų turinčių asmenų orumą, narys. Jonas Ruškus yra daugelio tyrimų projektų, kelerių mokslo monografijų ir mokslo studijų autorius ir bendraautorius, akademinę veiklą skyręs negalią turinčių asmenų, išėjusių iš įkalinimo įstaigų, prekybos moterimis aukų, iš užsienio grįžusių vaikų, linkusių nusikalsti nepilnamečių, kitų vaikų bei senyvo amžiaus žmonių socialinės ir institucinės rizikos sąlygoms atskleisti, pagrindė jautraus socialinio tyrimo metodologiją, plėtojo įgalinimo, ugdymo ir socialinio dalyvavimo tyrimus.

Kontaktai: jonas.ruskus@vdu.lt

Romas Turonis

Tarybos narys

Informacija rengiama.

Kontaktai:

Administracija

Birutė Sabatauskaitė

Direktorė, teisės ir advokacijos ekspertė

Lietuvos žmogaus teisių centre dirba nuo 2010 metų. Tarptautinės teisės magistro laipsnį įgijo 2007 m. Mykolo Romerio universitete. Žmogaus teisėmis domėjosi prieš įstodama į universitetą. Nuo 2001 m. savanoriavo Lietuvos sakaliukų sąjungoje ir Tarptautiniame sakalų judėjime vesdama žmogaus teisių ugdymo mokymus. Vėliau šioje organizacijoje dirbo vaikų teisių eksperte ir mokymų koordinatore. 2006-2008 m. dirbo Valstybės kontrolėje. 2009-2011 m. dėstė Mykolo Romerio universitete Konstitucinę teisę. LŽTC dar 2003 m. atliko praktiką, vėliau savanoriavo. Šiuo metu dirba direktore, taip pat teisės ir advokacijos eksperte, rengia teisines analizes, šešėlines ataskaitas apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, dalyvauja įvairių darbo grupių posėdžiuose. Prireikus, atstovauja Centrui teismuose ir kitose institucijose, kitaip visapusiškai prisideda prie Centro veiklos.

Kontaktai: birute@lchr.lt

Gediminas Andriukaitis

Festivalio „Nepatogus kinas“ direktorius

Gediminas Andriukaitis yra festivalio „Nepatogus kinas" direktorius. Lietuvos žmogaus teisių centro veikloje dalyvauja nuo 2004 m., o 2010-2013 metais užėmė Lietuvos žmogaus teisių centro direktoriaus pareigas. G. Andriukaitis Vilniaus Universiteto teisės fakultete yra įgijęs Teisės magistro laipsnį, VU Žurnalistikos centre baigęs profesines žurnalistikos studijas. Šalia kitų veiklų LŽTC kuruoja žmogaus teisių kino festivalį „Nepatogus kinas“. Gediminas taip pat yra Nediskriminavimo tinklo ekspertas.

Kontaktai: gediminas@lchr.lt

Jūratė Juškaitė

Komunikacijos vadovė, manoteises.lt redaktorė

Jūratė Lietuvos žmogaus teisių centre dirba nuo 2015 m., jame ji yra atsakinga už išorinę komunikaciją, kampanijų kūrimą ir įgyvendinimą, redaguoja portalą manoteises.lt bei koordinuoja diskusijas festivalyje „Nepatogus kinas“.
J. Juškaitė Vilniaus universitete yra įgijusi komunikacijos (žurnalistikos) bakalauro laipsnį bei tarptautinių santykių (saugumo studijų) magistro laipsnį, ji taip turi lyčių studijų magistro laipsnį, kurį įgijo Vidurio Europos universitete.
Nuo 2007 m. ji dirbo žiniasklaidoje, 2014 – 2015 m. ėjo Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkės pareigas.
J. Juškaitė yra žurnalistikos konkursų „Euromedija 2011“ pagrindinio prizo interneto kategorijoje laimėtoja, taip pat 2011 m. Europos Parlamento žurnalistikos prizo nacionalinėje kategorijoje laimėtoja.

Kontaktai: jurate@manoteises.lt

Agnė Pakšytė

Administratorė, projektų koordinatorė

2019 metų pavasarį Agnė baigė politikos mokslų studijas Sciences Po Paris universitete, Prancūzijoje. Paskutiniais studijų metais dalyvavo mainuose ir studijavo McGill universitete Kanadoje. Nuo 2017 metų Agnė savanoriauja vaikų vasaros stovykloje „Atgaja“, 2018-2019 metais dirbo matematikos ir anglų kalbos mokytoja. Agnė taip pat yra mentorystės projekto „Academic Buddy France“ bendraįkūrėja ir koordinatorė. Domisi lyčių ir seksualumo studijomis, tarptautine žmogaus teisių teise.

Kontaktai: agne@lchr.lt

Alina Gvozdovič

Finansininkė

Informacija ruošiama.

Kontaktai: alina@lchr.lt

Savanoriai
Susisiekite