Reikia pagalbos?

Nemokama teisinė pagalba

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
http://www.teisinepagalba.lt/

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas suteikia teisę kiekvienam teisėtai Lietuvoje gyvenančiam asmeniui teisę į nemokamą pirminę teisinę pagalbą (teisinę konsultaciją). Savivaldybės administracijos tarnautojai, darbuotojai, taip pat advokatai ar specialistai iš viešųjų įstaigų, su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi sutartį, asmeniškai patars, kaip išspręsti ginčą be teismo, informuos apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, padės parengti taikos sutartį ir užpildyti antrinės teisinės pagalbos prašymą. Pirminė teisinė pagalba Jums turi būti suteikta iš karto. Jei tokios galimybės nebus, Jums bus pranešta apie kitą priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo Jūsų kreipimosi. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Antrinė teisinė pagalba (dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais) suteikiama tik tiems asmenims, kurių pajamos nesiekia tam tikrų finansinių lygių. Yra du teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė. Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi Metinėje pajamų ir turto deklaracijoje antrinei teisinė pagalbai gauti ir Jūsų prašyme pateiktus duomenis. Dėl valstybės finansuojamo advokato paskyrimo kreipkitės į savivaldybei priskirtą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu, kurį Jums gali padėti užpildyti pirminės teisinės pagalbos specialistas.

Visa informacija apie tai kur, kam ir kaip teikiama valstybės garantuojama teisinės pagalba yra svetainėje www.teisinepagalba.lt


VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA

http://www.teisesklinika.lt

Vilniaus universiteto Teisės klinika teikia nemokamą teisinę pagalbą nuo 1998 m. Organizacija gyventojams teikia teisines konsultacijas, padeda parengti procesinių dokumentų teismui, sutarčių ar kitų teisinių dokumentų projektus, gali padėti darbo ginčų komisijų posėdžių metu. Klinika specializuojasi šeimos, paveldėjimo, darbo, civilinės, intelektinės nuosavybės, sveikatos apsaugos, ginčų sprendimų, administracinės teisės srityse (išskyrus baudžiamosios teisės sritį). Teisinės konsultacijos yra teikiamos visiems asmenims, neatsižvelgiant į jų gaunamas pajamas ar turimą turtą, taip pat nevyriausybinėms organizacijoms ir jauno verslo kūrėjams. Teisės klinika gali atsisakyti teikti teisinę pagalbą jei interesantas piktnaudžiauja savo teisėmis, nori reikšti nepagrįstus reikalavimus.

Klinikoje konsultuoja vyresniųjų kursų Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentai. Paslaugų kokybę padeda užtikrinti praktikos grupių kuratoriai – profesionalūs advokatai, teisininkai, VU Teisės fakulteto mokslo darbuotojai.

Nemokama teisinė pagalba VU Teisės klinikoje teikiama adresu Vilniaus g. 25, Vilnius. Užsiregistruoti į konsultaciją galima internetu www.teisesklinika.lt/ registracija arba telefonu +370 670 25 165 (darbo dienomis 9.00–18.00 val.).

Teisės kliniką įsteigė ir ją globoja Vilniaus universitetas, advokatų kontora ,,Ellex Valiunas” bei Vilniaus universiteto Studentų atstovybė.


MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISINĖS PAGALBOS CENTRAS
http://www.vargdieniu.lt/sv-kryziaus-namu-socialinis-centras-2

Mykolo Romerio universiteto VšĮ Teisinės pagalbos centras (toliau TPC) įkurtas 1997 metais universiteto vadovybės iniciatyva. Kuriamo centro paskirtis buvo išnaudoti akademinės bendruomenės išteklius teisiniam piliečių švietimui, studentų praktiniam mokymui ir kitoms teisinėms paslaugoms tenkinti.

Pirminė teisinė pagalba, teikiama centre, yra teisinė materialinė bei procesinė informacija, teisinės konsultacijos, dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms (pvz., policijai) rengimas.

Interesantų priėmimas vyksta Šv. Kryžiaus namuose Daukanto a. 1, Vilnius, (įėjimas iš S. Gucevičiaus g.).:
antradieniais 15.00 – 17.00 val.;
trečiadieniais 15.00 – 17.00 val.;
ketvirtadieniais 15.00 – 17.00 val.
Vasaros metu teisinės konsultacijos neteikiamos.

Telefonai pasiteiravimui:
Šv. Kryžiaus namuose (8 5) 2 691 014
Mykolo Romerio universitete (8 5) 2 714 545

kryziausnamai@mvs.lcn.lt