Viešieji pirkimai

Dokumentai, susiję su viešaisiais pirkimais

Šiame skyriuje rasite reikiamus dokumentus, susijusius su Lietuvos žmogaus teisių centro atliekamais viešaisiais pirkimais:

  1. 2017 M. DIREKTORĖS ĮSAKYMAS DĖL PIRKIMŲ VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
  2. 2017 M. PIRKIMŲ VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS