Veikla

Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

2019 m. gegužės 28 d. 18 val. šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas. Vieta – Lietuvos žmogaus teisių centro biuras, Smetonos g. 5-311, Vilnius , tel. pasiteirauti (8 5) 2628858.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  • Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  • Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas;
  • 2018 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
  • LŽTC finansinės ataskaitos už 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas;
  • LŽTC įstatų keitimas;
  • LŽTC tarybos 2019-2021 m. rinkimas;
  • LŽTC veiklos kryptys 2019-2020 m.;
  • LŽTC 25-mečio minėjimas 2019 m. antroje pusėje;
  • Kiti klausimai (administracijos ir narių ryšių palaikymas, finansinė situacija ir kt.);
  • LŽTC visuotinio narių susirinkimo uždarymas.