Kauno moterų draugija

Mano teisės

Kauno moterų draugija – tai organizacija, kuri jungia moteris nepriklausomai nuo jų amžiaus, religijos, profesijos ir padėties visuomenėje.
Konsultacijos smurtą patyrusioms bei socialinių ar kitų problemų turinčioms moterims vyksta kasdien 9-17 val., moterų savipagalbos ir bendravimo grupė veikia ketvirtadieniais nuo 17.30. Teikiamos nemokamos teisininko, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos.
Organizacijos tikslai:

  • Skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes pilietinėje visuomenėje.
  • Rūpintis moterų gyvenimo visuomenėje kokybe bei asmenybės raiška tiek privačioje (šeima, namai), tiek ir viešojoje (darbo rinka, profesinė veikla, dalyvavimas visuomenės gyvenime bei politikoje ) sferose.
  • Inicijuoti centro, kuriame moterims bei jų vaikams, patiriantiems smurtą, būtų teikiama stacionari pagalba, kūrimą.

“Savo tikslams pasiekti vykdoma įvairaus pobūdžio veiklą:

  • organizuojame konkursus, šviečiamuosius seminarus visuomenei, konferencijasteikiame socialinę pagalbą ir konsultacijas (socialines, teisines, psichologines, vaikų auklėjimo)
  • Vykdome lobistinę veiklą valstybiniame ir savivaldybės lygmenyse, siekdamos moterims palankių įstatymų bei nutarimų
  • Vedame paauglių mergaičių iš probleminių šeimų bendravimo ir gebėjimų stiprinimo grupes, kurioje merginos įgyja įgūdžius, kuriems nėra sąlygų susiformuoti šeimose. Šį projektą remia Kauno m. savivaldybės švietimo skyrius bei Jaunimo reikalų taryba. Grupių veikloje vadovaujamės Mijos Hanstriom (Alandų salų Taikos institutas) merginų grupių metodika. Šios metodikos pagrindu įkūrėme Kauno merginų dienos centrą. Jame merginos iš socialinės rizikos šeimų mokosi lyčių lygybės bei demokratijos, o jų mamos ir kitos moterys gauna įvairias socialines paslaugas

Kontaktai:
Info tel./fax. (8-37) 262773
El. paštu kmd.asoc@gmail.com
Tinklalapis: http://www.akmd.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kaunomoteru.draugija