Koalicija „Galiu gyventi”

Mano teisės

Koalicija „Galiu gyventi” gyventi vienija organizacijas pažeidžiamoms visuomenės grupėms, tokioms kaip narkotikų vartotojai, ŽIV infekuoti ir sergantys AIDS asmenys, sekso paslaugų teikėjai, asmenys, esantys laisvės atėmimo vietose ir iš jų išėjusieji, atstovauti.

Čia galite rasti organizacijų, kurios yra Koalicijos narės, sąrašą: http://galiugyventi.lt/apie-mus/struktura-ir-nariai/

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Vizija

Kryptingas, atviras ir konstruktyvus įvairių institucijų bei organizacijų, specialistų ir veiklių žmonių bendradarbiavimas, formuojant Lietuvoje priklausomybių ir su jomis susijusių problemų politiką.

Misija

Remiantis humanizmo, tolerancijos, partnerystės principais ir pagarba žmogaus teisėms bei laisvėms siekti efektyvaus priklausomybių ir susijusių problemų sprendimo, saugios bei sveikos visuomenės kūrimo.

Tikslai

 • Mažinti kliūtis pažeidžiamoms grupėms kreiptis ir gauti sveikatos priežiūros, socialinę ir kitą pagalbą.
 • Siekti, kad sprendimus priimančios ir įgyvendinančios institucijos ir asmenys, tiesiogiai susiję su pažeidžiamosiomis grupėmis, suprastų šių grupių poreikius.
 • Mažinti pažeidžiamų asmenų stigmą ir diskriminavimą, formuojant visuomenės nuomonę.
 • Skatinti pažeidžiamų grupių integracijos ir resocializacijos sistemos ir jos įgyvendinimo mechanizmų kūrimą bei finansavimą.
 • Siekti efektyvaus žalos mažinimo principų nacionalinėje narkotikų kontrolės, narkomanijos ir ŽIV/AIDS prevencijos politikoje įgyvendinimo ir užtikrinimo.
 • Stiprinti savo narių gebėjimus, pažeidžiamųjų grupių saviorganizaciją ir aktyvų dalyvavimą sprendimų priėmime.

Pagrindinės koalicijos veiklos

 • Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę.
 • Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas.
 • Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse.
 • Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas.
 • Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Pažeidžiamosios visuomenės grupės

Visuomenės grupės, neretai gyvenančios socialinės atskirties sąlygomis: psichoaktyvių medžiagų vartotojai – atsisakę vartojimo, aktyviai vartojantys are dalyvaujantys gydymo programose, užsikrėtusieji ŽIV ir sergantieji AIDS, sekso paslaugų teikėjai, asmenys laisvės atėmimo vietose ir iš jų išėjusieji.

Galiu-gyventi_teisines_paslaugos

Pirminių teisinių paslaugų grafikas asmenims, sergantiems priklausomybių ligomis bei kitiems, esantiems ŽIV rizikos grupėje:

 

*ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: Laura Bliujienė, Teisinių veiklų koordinatorė, Koalicija „Galiu gyventi”, Tel. (8 5) 266 1203, laura.bliujiene@galiugyventi.lt