Psichikos sveikatos perspektyvos

Mano teisės

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos” (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje”) yra 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija.


Organizacijos misija – skatinti humanišką, etišką ir veiksmingą psichikos sveikatos priežiūrą, ginti žmogaus teises, inicijuoti ginti bei įgyvendinti būtinas reformas.
VšĮ “PSP” tikslas yra padėti abiem visuomenės pusėms – sveikiesiems ir neįgaliesiems – pažinti vieniems kitus, griauti mitus ir prietarus, atvirumu nugalėti baimę, nepalikti spragų neįgalių žmonių teisių pažeidimams.

Pagrindinės organizacijos veiklos:
– poveikis politikai reformuojant psichikos sveikatos priežiūros sistemą;
– žmogaus teisių apsauga;
– naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas;
– naujų iniciatyvų skatinimas, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių psichikos sveikatos srityje, stiprinimas.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos” sėkmingai įgyvendino daugiau nei 60 nacionalinių ir tarptautinių projektų bei aktyviai vykdo advokacijos veiklas, siekiant teigiamų pokyčių psichikos sveikatos priežiūros sistemoje.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos” yra koalicijos „Galiu gyventi”, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų Platformos, Neformalios nevyriausybinių organizacijų koalicijos už vaiko teises, Žmogaus teisių koalicijos, o taip pat tarptautinių organizacijų “Global Initiative on Psychiatry” bei Mental Health Europe narė.

Kontaktai:

Tel.: 8-5-271-5760
Faks.: 8-5-271-5761
El.paštas: vilnius@perspektyvos.org
Tinklalapis: http://www.perspektyvos.org