Atgal į manoteises.lt

Dažniausiai užduodami klausimai

KAS YRA MANOTEISES.LT/PRANESK PLATFORMA?

manoteises.lt/pranesk – nevyriausybinių organizacijų įkurta platforma, kurioje asmenys, nukentėję nuo neapykantos nusikaltimo/ neapykantos kurstymo ar tapę tokių įvykių liudininkais, gali nesunkiai pranešti apie neapykantos nusikaltimus nevyriaysybinėms organizacijoms ar policijai bei sulaukti pagalbos.

KAS BUS DAROMA, PATEIKUS PRANEŠIMĄ PLATFORMOJE MANOTEISES.LT/PRANESK?

Priklausomai nuo to, ką jūs pasirinksite atsakydama/s į platformoje pateikiamus klausimus, jūsų pateiktą medžiagą:

● Persiųsime policijai;
● Persiųsime nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms pagalbą;
● Niekam nepersiųsime. Tokiu atveju informaciją saugos Lietuvos žmogaus teisių centras.

KOKIE NUSIKALTIMAI LAIKOMI NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAS?

Tai nusikalstama veika, kurios motyvas – šališkumas, išankstinės nuostatos, neapykanta asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Nuo neapykantos nusikaltimo gali nukentėti asmuo, kuris nepagrįstai yra priskiriamas tam tikrai visuomenės grupei. Pavyzdžiui, moteris apsivyniojusi galvą skara, gali būti užpulta dėl neigiamo požiūrio į musulmones, tačiau ji pati nebūtinai išties yra musulmonė.

Neapykantos nusikaltimu taip pat laikomas fizinis smurtas arba nusikaltimai, įvykdyti prieš žmonių grupes ar jų narių nuosavybę, pasireiškiantys vandalizmu, įvairiais išpuoliais, kapų išniekinimu.

KAS YRA NEAPYKANTOS KALBA (NEAPYKANTOS KURSTYMAS)?

Tai veikos, kurios dažniausiai reiškiasi kalbos pagalba, t. y., raštu ar žodžiu dėstant menkinančius, niekinančius teiginius, žodžius, įskaitant įvairius kurstomojo, diskriminacinio pobūdžio prasmę turinčius simbolius (ženklus ir kitus objektus) ar platinant informaciją (laiškai, žinutės, komentarai, nuotraukos, gif’ai ir t. t), kuria menkinama, niekinama, tyčiojamasi ar skatinama smurtauti prieš asmenį ar asmenų grupę dėl priklausymo pažeidžiamai grupei.

Pavyzdžiui, asmuo socialiniuose tinkluose rašo rasistinius ar homofobiškus įrašus, kurie žeidžia kito žmogaus orumą. Siekiant įrašus identifikuoti kaip neapykantos kalbą, jų turinys turi būti susijęs su menkinimu, niekinimu, tyčiojimusi, diskriminacija ir/ar neapykantos skatinimu, diskriminacija, smurtu.

AR UŽ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMUS YRA NUMATYTA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ?

Neapykantos nusikaltimai, neapykantos kalba yra kriminalizuoti ir už juos numatyta baudžiamoji atsakomybė.

KUO NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAI SKIRIASI NUO KITŲ NUSIKALTIMŲ?

Neapykantos nusikaltimų žala išsiskiria ne tiek fizine ar turtine žala, kiek itin didele moraline žala, kadangi tokiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į asmens tapatybę bei į asmenų lygiateisiškumą. Šiomis nusikalstamomis veikomis bauginamas ir žeminamas ne tik atskiras asmuo, bet ir visa bendruomenė.

KAIP GALIU PRISIDĖTI UŽKERTANT KELIĄ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ PLITIMUI?

Svarbiausia, ką galime padaryti visi – tai būti neabejingais ir nepalikti asmenų, patyrusių neapykantą be palaikymo. Taip pat būtina pranešti teisėsaugos institucijoms ar nevyriausybinėms organizacijoms, kad tokios veikos būtų fiksuojamos, netylėti tapus įvykio liudininkais.

KAS GALI PRANEŠTI APIE NEAPYKANTOS NUSIKALTIMĄ?

Bet kuris asmuo, turintis informacijos apie tokį nusikaltimą.

KĄ DARYTI ČIA IR DABAR PASTEBĖJUS NEAPYKANTOS NUSIKALTIMĄ VIEŠOJE VIETOJE?

Jums patiems ar jums matant įvykęs neapykantos nusikaltimas gali labai sutrikdyti, tačiau kiekvienas, tapęs liudininku, gali padėti nukentėjusiam asmeniui.

● Būtina užtikrinti savo ir nukentėjusio asmens saugumą, tad svarbu sustabdyti išpuolį ar nusikaltimą. Tai daryti patartina tik tuo atveju, jeigu jaučiatės saugūs. Jei ne – ieškokite pagalbos. Pavyzdžiui, jei pastebime viešoje vietoje praeivių užpultą žmogų ir norite nubaidyti užpuolikus, galima tiesiog garsiai šaukti ar kitaip atkreipti dėmesį.

● Pasistenkite iškviesti policiją numeriu 112, kad kuo greičiau atvyktų pagalba. Įvardinkite, ar reikalinga skubi medicinos pagalba.

● Jeigu tai nėra skubus atvejis, susijęs su tiesiogine pavojaus grėsme asmeniui, pranešti galite ir kitais toliau aprašomais būdais.

● Labai svarbu nepalikti nukentėjusio asmens vieno. Kuo ramesniu balsu pasiteiraukite nukentėjusio asmens, kaip ji/s jaučiasi; palaikykite padėdami apsvarstyti žingsnius, kurių toliau būtų galima imtis. Pasiteiraukite, ar asmuo jausis saugus keliauti namo ar kitur, vienas.

● Jei galite, užsirašykite visas įvykio detales, pasižymėkite kitus svarbius dalykus. O taip pat, jei turite galimybę, nufilmuokite ar nufotografuokite incidentą, įvykio vietą, pasižymėkite valstybinius automobilio numerius, jei buvo naudojamasi automobiliu, ir pan.

● Įsidėmėkite aplink buvusius asmenis, kurie matė įvykį, pasižymėkite šių asmenų kontaktus.

KODĖL VERTA PRANEŠTI APIE NEAPYKANTOS NUSIKALTIMĄ AR NEAPYKANTOS KURSTYMĄ, JEI NENORIU GAUTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PAGALBOS AR APIE TAI PRANEŠTI POLICIJAI?

Net ir tokia informacija yra svarbi ir naudinga, nes mažina neapykantos nusikaltimų latentiškumą, leidžia daugiau žinoti apie nusikaltimus, dėl kurių niekur kreiptąsi nebuvo. Tokius pranešimus Lietuvos žmogaus teisių centras nuasmenins ir apie juos sistemiškai informuos valstybės institucijas, žiniasklaidą ir kitas institucijas. Tikimės, kad tai padės kursti efektyvesnę pagalbos nukentėjusiems nuo neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kurstymo sistemą Lietuvoje.

KĄ DARYTI, JEI UŽPILDŽIAU INFORMACIJĄ MANOTEISES.LT/PRANESK, PASIRINKAU GAUTI TEISINĘ PAGLABĄ, TAČIAU SU MANIMI NIEKAS NESUSIEKĖ?

Jeigu atsakėte į visus platformoje pateiktus klausimus, pasirinkote pagalbą teikiančią organizaciją, bet su jumis niekas nesusiekė, pasitikslinti, ar organziacija gavo jūsų kreipimąsi/ kas su juo daroma, galite tiesiogiai:

● Europos žmogaus teisių fondas (teikia nemokamą teisinę pagalbą bet kuriais neapykantos kurstymo ar neapykantos nusikaltimų atvejais, gali padėti parengti pareiškimą, palydėti ikiteisminio tyrimo metu, padėti teisminio proceso metu), http://lt.efhr.eu/, tel. +370 691 50 822, el. paštas: teise@efhr.eu.

● Nacionalinė LGBT asociacija LGL (teikia nemokamą teisinę pagalbą LGBT+ bendruomenės nariams nukentėjusiems nuo neapykantos nusikaltimų), https://www.lgl.lt/, tel. +370 5 2610314, el. paštas: office@gay.lt.

● Raudonasis kryžius (teikia nemokamą teisinę pagalbą nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems užsieniečiams ne ES piliečiams), https://www.redcross.lt/teisine-pagalba, tel. +370 5 2127322.