Powrót na stronę tytułową

Zgłoś zbrodnie nienawiści

Zgłaszasz incydent w internecie

Zgłaszasz incydent nie w internecie

Jeżeli uważasz, że doświadczyłeś (-aś) zbrodni nienawiści lub zostałeś (-aś) jej świadkiem, zapraszamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza. Bardzo ważne, aby to, czego doświadczyłeś (-aś) lub widziałeś (-aś), nie pozostało niezauważone, nawet jeżeli nie zamierzasz zwracać się do instytucji wymiaru sprawiedliwości. Wielu ludzi, którzy doświadczyli zbrodni nienawiści, ich nie zgłaszają.

W celu zgłoszenia zbrodni nienawiści wybierz, gdzie się wydarzyła zbrodnia nienawiści?

Nie w internecie
W internecie

Co to jest zbrodnia nienawiści?

Zbrodnie nienawiści – dowolne przestępstwa, popełniane z powodu negatywnych uprzedzeń wobec osoby lub grupy osób na podstawie wieku, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, sytuacji społecznej, wiary, przekonań lub poglądów. Za zbrodnie nienawiści uznawana jest też mowa piętnująca i poniżająca, komentarze znieważające, o charakterze dyskryminacyjnym lub podżegające przemoc na podstawie cech tożsamości lub utożsamiania się z określoną grupą.

Często osoby, które widziały lub doświadczyły takich przestępstw czują wstyd, strach, poniżenie oraz nie oczekują otrzymać pomoc, dlatego nie zgłaszają je do wymiaru sprawiedliwości. Niestety, zbrodnie nienawiści mogą spowodować dużą stratę moralną, psychologiczną, fizyczną lub pieniężną.

Jeżeli nie jesteś pewien/ pewna, czy przeciwko Tobie został popełniony czyn przestępny lub czy incydent, świadkiem którego zostałeś (-aś), jest zbordnią nienawiści, dowiedzieć się więcej o zbrodniach nienawiści możesz TUTAJ.