Powrót na manoteises.lt

Zgłoś zbrodnie nienawiści

Jeżeli uważasz, że doświadczyłeś (-aś) zbrodni nienawiści lub zostałeś (-aś) jej świadkiem, zapraszamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza. Bardzo ważne, aby to, czego doświadczyłeś (-aś) lub widziałeś (-aś), nie pozostało niezauważone, nawet jeżeli nie zamierzasz zwracać się do instytucji wymiaru sprawiedliwości. Wielu ludzi, którzy doświadczyli zbrodni nienawiści, ich nie zgłaszają.

Zgłoś

Jeżeli uważasz, że doświadczyłeś (-aś) zbrodni nienawiści lub zostałeś (-aś) jej świadkiem, zapraszamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza. Bardzo ważne, aby to, czego doświadczyłeś (-aś) lub widziałeś (-aś), nie pozostało niezauważone, nawet jeżeli nie zamierzasz zwracać się do instytucji wymiaru sprawiedliwości. Wielu ludzi, którzy doświadczyli zbrodni nienawiści, ich nie zgłaszają.

ZDARZENIE W INTERNECIE
ПРОИСШЕСТВИЕ ВНЕ ИНТЕРНЕТА
Co nastąpi, jeżeli zdecydujesz się zgłosić przestępstwo?

Podasz informacje o sobie

Podasz szczegóły przestępstwa

Zdecydujesz, czy zgłosić sprawę policji

Zdecydujesz, czy skorzystać z pomocy

Umożliwisz nam dalsze działanie

Co to jest zbrodnia nienawiści?

Przestępstwa z nienawiści stanowią każdy czyn motywowany uprzedzeniami skierowanymi względem osoby lub grupy osób na podstawie określonej cechy takiej jak: wiek, płeć, orientacja seksualna, niepełnosprawność, rasa, narodowość, język, pochodzenie, sytuacjia społeczna, wiara, przekonania lub światopogląd. Za przestępstwa z nienawiści uznawane są też wypowiedzi nienawistne i poniżające, komentarze znieważające, o charakterze dyskryminacyjnym lub nawołujące do przemocy na podstawie cech tożsamości lub utożsamiania się z określoną grupą.

Czym różni się wolność słowa od mowy nienawiści?

Wolność słowa pozwala na otwartą dyskusję na temat przekonań, myśli i idei, ale z pewnymi ograniczeniami. Podczas gdy mowa nienawiści zachęca ludzi do krzywdzenia lub popełniania przemocy wobec innych i do lekceważenia odpowiednich ograniczeń. Wolność słowa zachęca do debaty poprzez swobodne prezentowanie różnych opinii, jednakże mowa nienawiści podżega do przemocy. Mowa nienawiści skłóca społeczeństwo i może prowadzić do jego rozpadu, podczas gdy wolność słowa promuje wzrost społeczności i prawidłowy rozwój społeczny.

Co nastąpi, jeżeli zostanie zgłoszone przestępstwo z nienawiści?

W zależności od tego, co wybierzesz w odpowiedzi na pytania na platformie, jakie materiały dostarczycz:
- Przekażemy policji;
- Przekażemy organizacjom pozarządowym udzielającym pomocy;
- Nie przekażemy ich dalej nikomu. W takim przypadku informacje będą przechowywane przez Litewskie Centrum Praw Człowieka.

Dlaczego warto zgłosić przestępstwo z nienawiści?

Przestępstwa z nienawiści wyrządzają ogromne szkody moralne, ponieważ naruszają tożsamość osoby i równość osób. Przestępstwa te zastraszają i upokarzają nie tylko jednostkę, ale całe społeczności.

Przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści są kryminalizowane i podlegają odpowiedzialności karnej.

Zgłoszenia przestępstwa bez zamiaru poinformowania policji zmniejszają prawdopodobieństwa popełnienia przestępstw z nienawiści i pozwalają nam dowiedzieć się więcej o samych przestępstwach, które nie zostały zgłoszone gdzie indziej. Litewskie Centrum Praw Człowieka będzie anonimizować takie zgłoszenia i systematycznie informować o nich instytucje państwowe, media i inne instytucje. Mamy nadzieję, że pomoże to stworzyć bardziej efektywny system pomocy dla ofiar przestępstw z nienawiści i podżegania do nienawiści na Litwie.

Nie znalazłeś(-aś) odpowiedzi na swoje pytanie?
FAQ