Atgal į manoteises.lt

Pranešk apie neapykantos nusikaltimus

Jei manote, kad prieš jus įvykdytas neapykantos nusikaltimas, arba tapote tokio nusikaltimo liudininku, kviečiame užpildyti žemiau pateikiamą formą. Labai svarbu, kad tai, ką patyrėte ar matėte, neliktų nepastebėta, net jei neketinate dėl to kreiptis į teisėsaugos institucijas. Daugybė žmonių, patyrę neapykantos nusikaltimus, apie juos nepraneša.

Pranešk

Jei manote, kad prieš jus įvykdytas neapykantos nusikaltimas arba tapote tokio nusikaltimo liudininku, kviečiame užpildyti žemiau pateikiamą formą. Labai svarbu, kad tai, ką patyrėte ar matėte, neliktų nepastebėta, net jei neketinate dėl to kreiptis į teisėsaugos institucijas. Daugybė žmonių, patyrę neapykantos nusikaltimus, apie juos nepraneša.

Įvykis internete
Įvykis ne internete
Kas laukia nusprendus pranešti?

Pateiksite informaciją apie save

Pateiksite informaciją apie galimą nusikaltimą

Pasirinksite, ar pranešti policijai

Nuspręsite, ar reikia pagalbos

Įgalinsite mus veikti toliau

Kas yra neapykantos nusikaltimai?

Neapykantos nusikaltimai – tai bet kokie nusikaltimai, kurie yra padaromi dėl neigiamų išankstinių nuostatų prieš asmenį ar asmenų grupę dėl jo/jų amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Neapykantos nusikaltimais taip pat laikoma niekinanti, menkinanti kalba, įžeidžiantys, diskriminacinio pobūdžio ar smurtą kurstantys komentarai dėl asmens tapatybės bruožų ar priklausymo tam tikrai grupei.

Kuo skiriasi žodžio laisvė nuo neapykantos kalbos?

Žodžio laisvė leidžia atvirai diskutuoti apie įsitikinimus, mintis ir idėjas, tačiau su tam tikrais apribojimais, o neapykantos kalba kursto daryti žalą ar smurtauti prieš kitus ir nepaisyti atitinkamų apribojimų. Žodžio laisvė skatina diskusijas, laisvai pristatydama skirtingas nuomones, o neapykantos kalba skatina smurtą. Neapykantos kalba skaldo visuomenę ir gali lemti bendruomenės nuosmukį, o žodžio laisvė skatina visuomenės augimą ir sveiką socialinę raidą.

Kas bus pranešus apie neapykantos nusikaltimą?

Priklausomai nuo to, ką jūs pasirinksite atsakydama(-s) į platformoje pateikiamus klausimus, jūsų pateiktą medžiagą:
- Persiųsime policijai;
- Persiųsime nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms pagalbą;
- Niekam nepersiųsime. Tokiu atveju informaciją saugos Lietuvos žmogaus teisių centras.

Kodėl verta pranešti apie neapykantos nusikaltimą?

Neapykantos nusikaltimai daro itin didelę moralinę žalą, kadangi tokiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į asmens tapatybę bei į asmenų lygiateisiškumą. Šiomis nusikalstamomis veikomis bauginamas ir žeminamas ne tik atskiras asmuo, bet ir visa bendruomenė.

Neapykantos nusikaltimai, neapykantos kalba yra kriminalizuoti ir už juos numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Pranešimai be ketinimo kreiptis į policiją mažina neapykantos nusikaltimų latentiškumą, leidžia daugiau žinoti apie nusikaltimus, dėl kurių niekur kreiptąsi nebuvo. Tokius pranešimus Lietuvos žmogaus teisių centras nuasmenins ir apie juos sistemiškai informuos valstybės institucijas, žiniasklaidą ir kitas institucijas. Tikimės, kad tai padės kursti efektyvesnę pagalbos nukentėjusiems nuo neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kurstymo sistemą Lietuvoje.

Neradote atsakymo į rūpimą klausimą?
DUK