Pranešk apie neapykantos nusikaltimus

Jūs pranešate apie incidentą internete

Jūs pranešate apie incidentą ne internete

Jei manote, kad prieš jus įvykdytas neapykantos nusikaltimas arba tapote tokio nusikaltimo liudininku, kviečiame užpildyti žemiau pateikiamą formą. Labai svarbu, kad tai, ką patyrėte ar matėte, neliktų nepastebėta, net jei neketinate dėl to kreiptis į teisėsaugos institucijas. Daugybė žmonių, patyrę neapykantos nusikaltimus, apie juos nepraneša.

Norėdama/as pranešti apie neapykantos nusikaltimą, pasirinkite, kur įvyko neapykantos nusikaltimas?

Ne internete
Internete

Kas yra neapykantos nusikaltimai?

Neapykantos nusikaltimai – tai bet kokie nusikaltimai, kurie yra padaromi dėl neigiamų išankstinių nuostatų prieš asmenį ar asmenų grupę dėl jo/jų amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Neapykantos nusikaltimais taip pat laikoma niekinanti, menkinanti kalba, įžeidžiantys, diskriminacinio pobūdžio ar smurtą kurstantys komentarai dėl asmens tapatybės bruožų ar priklausymo tam tikrai grupei.

Neretai tokius nusikaltimus patyrę ar pastebėję asmenys jaučia gėdą, baimę, pažeminimą, taip pat nesitiki sulaukti pagalbos, todėl apie juos nepraneša teisėsaugai. Deja, neapykantos nusikaltimai gali sukelti didelę moralinę, psichologinę, fizinę ir finansinę žalą.

Jei nesate įsitikinęs/-usi, ar prieš jus įvykdyta nusikalstama veika ar incidentas, kurio liudininku tapote, yra neapykantos nusikaltimas, daugiau sužinoti apie neapykantos nusikaltimus galite ČIA.

Pranešimo platforma sukurta Lietuvos žmogaus teisių centrui kartu su partneriais – Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lietuvos policijos mokykla ir Europos žmogaus teisių fondu – įgyvendinant projektą #MesVisi. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014–2020).

Duomenys renkami vadovaujantis Lietuvos žmogaus teisių centro duomenų privatumo politika.

Nepyka.lt nerenka ir nesaugo asmens duomenų, teikiamų pranešimų platformoje.