Apie

manoteises.lt

Kam priklauso portalas manoteises.lt?
Portalas priklauso asociacijai Lietuvos žmogaus teisių centras.

Kam reikalingas šitas portalas?

Pagrindinis šio portalo siekis – stiprinti informacijos apie žmogaus teises prieinamumą lietuvių kalba, sudaryti galimybę nevyriausybinių organizacijų ir pažeidžiamų grupių atstovams formuoti žmogaus teisių diskursą, įtraukti į jį plačiąją visuomenę, žmogaus teisių srityje (plačiąja prasme) veikiančias organizacijas, stiprinti šių organizacijų ir piliečių ryšį.

Kas gali rašyti į portalą?
Portalo redakcija vadovaujasi advokacinės žurnalistikos (angl. advocacy journalism) principais, todėl nesistengia tapti neutralios (objektyvios) informacijos teikėju. Portalo rengėjų manymu, nėra nieko nepriimtino, jei autoriai skaidriai ir atvirai deklaruoja savo interesus, o atstovaudami organizacijoms ar asmenų grupėms, remiasi faktais, argumentais ir siekia viešojo intereso gynimo.

Kokioms politinėms pažiūroms atstovauja portalas ir jame rašantys autoriai?
Portalo manoteises.lt filosofija remiasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, žmogaus teisių universalumo bei nedalumo samprata. Portale niekada nebus publikuojami tekstai, kuriais ginamos vienų asmenų grupių teisės kitų sąskaita. Portalas nesieja savęs su jokia politine partija ar politine organizacija.

Kas sudaro portalo manoteises.lt turinį?
Portalo turinį sudaro naujienos (informaciniai pranešimai), ekspertų komentarai ir straipsniai.

Portale esančios informacijos naudojimas

Norint atgaminti, publikuoti, platinti ar kitaip naudoti manoteises.lt ar Lietuvos žmogaus teisių centro logotipą, prekės ženklą ir šiame tinklalapyje esančias darbuotojų ar renginių nuotraukas, būtina gauti išankstinį raštišką Lietuvos žmogaus teisių centro sutikimą. Šiame portale skelbiamas naujienas, tyrimus, kitas publikacijas ar turinį leidžiama naudoti tik nekomerciniais ir asmeniniais tikslais, nurodant manoteises.lt ar Lietuvos žmogaus teisių centrą kaip informacijos šaltinį. Kreiptis galite el. paštu – info@manoteises.lt.

Kas finansuoja portalo veiklą?
Portalą administruojanti organizacija yra pelno nesiekiantis subjektas, nesiverčiantis komercine veikla. Todėl projekto vystymui ieškoma visuomenės ir įvairių rėmėjų parama.

2014 – 2015 m. Lietuvos žmogaus teisių centras atnaujino portalą, įgyvendindamas EEA Grants* finansuojamos NVO programos remiamą projektą „Mano teisės – aktyvus dalyvavimas“. Projekto rėmuose vystytas portalo „Mano teisės“ turinys, stiprintos ir įgyvendintos pilietinių organizacijų vykdytoss advokacijos kampanijos. Be šių veiklų taip pat buvo rengiami Lietuvos ir užsienio ekspertų vesti mokymai žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų nariams.

Įgyvendinus šį projektą, portalo turinį dalinai finansuoja įvairūs fondai bei skaitytojai, skirdami 2 proc. paramą.

———————–
* Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.