Apie
Rėmėjai

Žmogaus teisių portalas „Mano teisės” yra vienintelė svetainė lietuvių kalba, kurioje pateikiama išsami informacija apie žmogaus teises.

Už portalo manoteises.lt turinį yra atsakingas Lietuvos žmogaus teisių centras.

2018 m. manoteises.lt turinio kurimas iš dalies finansuojamas, įgyvendinant šiuos projektus:

1. „Koordinuotas tarpinstitucinis atsakas į smurtą: sąmoningumo didinimas ir praktikų kaita“. Projektą įgyvendina Lygių galimybių plėtros centras, projekto partneriai – Lietuvos žmogaus teisių centras ir Lietuvos policijos mokykla. Projektą finansuoja Europos Komisija.

2. „Mokantis istorijos“. Projektą finansuoja EVZ ir „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ (GVF). Projektą įgyvendina LŽTC kartu su partneriais: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene, Valstybiniu Gaono žydų muziejumi, Romų visuomenės centru ir Ugdymo plėtotės centru.

2017 m. manoteises.lt turinio kurimas iš dalies finansuojamas, įgyvendinant šiuos projektus:

1. „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui“. Projektas įgyvendinamas kartu su LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Projektą finansuoja Europos Komisija (nuo 2016 m. sausio 1 d.).

2. „Koordinuotas tarpinstitucinis atsakas į smurtą: sąmoningumo didinimas ir praktikų kaita“. Projektą įgyvendina Lygių galimybių plėtros centras, projekto partneriai – Lietuvos žmogaus teisių centras ir Lietuvos policijos mokykla. Projektą finansuoja Europos Komisija.

3. „Keitimasis patirtimi ir LGBT* žmogaus teisių puoselėjimas Baltarusijoje“. Projektą įgyvendina Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL kartu su Baltarusijos LGBT* teisių organizacijomis, Norvegijos Helsinkio komitetu ir Lietuvos žmogaus teisių centru. Projektą finansuoja Šiaurės ministrų taryba.

4. „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje paruošimas ir viešinimas“. Projektą remia Vokietijos EVZ fondas („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, liet. „Atmintis, Atsakomybė, Ateitis“). Projektą įgyvendina Lietuvos žydų bendruomenė, Moterų informacijos centras, Romų visuomenės centras, LŽTC.

5. „Mokantis istorijos“. Projektą finansuoja EVZ ir „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ (GVF). Projektą įgyvendina LŽTC kartu su partneriais: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene, Valstybiniu Gaono žydų muziejumi, Romų visuomenės centru ir Ugdymo plėtotės centru.

2016 m. portalo turinys kurtas, įgyvendinant šiuos projektus/gavus paramą:
1. „Šviečiantys ekranai, kalbantys akmenys, Lietuvos žydų palikimo refleksijos“. Finansavimo šaltiniai: Geros valios fondas, fondas EVZ.
2. „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui“. Projektas įgyvendinamas kartu su LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
3. Manoteises.lt skaitytojai, skyrę lėšų projekto „Apie žmones iš naujo“ įgyvendinimui.
4. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL (tekstai apie festivalį „Baltic Pride 2016“).
5. Europos tinklas prieš rasizmą (tekstai apie romų bendruomenę Vilniuje).
6. Skaitytojai, skyrę dviejų procentų paramą Lietuvos žmogaus teisių centrui.
Su Lietuvos žmogaus teisių centro 2016 m. veiklos ataskaita susipažinti galite čia.

2015 m. portalo turinys iš dalies kurtas, įgyvendinant šiuos projektus/gavus paramą iš:
1. Europos tinklas prieš rasizmą.
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
3. Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje.
4. Žmogaus teisių stebėjimo institutas.
5. Skaitytojai, skyrę dviejų procentų paramą Lietuvos žmogaus teisių centrui.

Su Lietuvos žmogaus teisių centro 2015 m. veiklos ir finansų ataskaitomis susipažinti galite čia.

Nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki 2015 m. gegužės 15 d. portalas buvo administruojamas įgyvendindant EEA Grants* finansuojamos NVO programos remiamą projektą „Mano teisės – aktyvus dalyvavimas”.

———————–
* Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.

Partneriai

Už portalo manoteises.lt turinį yra atsakingas portalo rengėjas – Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC).

LŽTC dėkoja savo partneriams bei visiems, įsitraukusiems į portalo kūrimą. Kviečiame ir kitas žmogaus teises ginančias nevyriausybines organizacijas naudotis portalo suteikiamais įrankiais ir galimybėmis.