Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
X

Paremk Lietuvos žmogaus teisių centro veiklą!

Kasdien siekiame mažinti atotrūkį tarp deklaruojamų vertybių – laisva, vakarietiška, demokratiška, žmogaus teises užtikrinanti Lietuva – ir realybės, kurioje žmonės gyvena šiandien. Dirbame tam, kad užtikrintume žmogaus teises Lietuvoje ir padėtume kiekvienam jaustis oriai būnant savimi.

Reklaminis baneris Reklaminis baneris
Žmogaus teisių kalendorius
Grafinis elementas

Nacionalinė emancipacijos diena Lietuvoje pradėta minėti 2017 metais, siekiant paskatinti diskusijas apie demokratijos kokybę, lyčių lygybę bei marginalizuotų grupių emancipaciją Lietuvoje.

Nacionaline emancipacijos diena pasirinkta vasario 17-ąją, prisimenant pirmąją protesto akciją, įvykusią ką tik nepriklausomybę paskelbusioje Lietuvoje.

Vytė, Nacionalinės emancipacijos dienos simbolis, autorė - Shaltmira, dizainas - Gabijos Bubnytės.

Vytė, Nacionalinės emancipacijos dienos simbolis, autorė – Shaltmira, dizainas – Gabijos Bubnytės.

Nors nepriklausomos Lietuvos išvakarėse moterys buvo politiškai aktyvios ir įsitraukusios į valstybės kūrimo procesus, galimybė dalyvauti Lietuvos Tarybos veikloje ir 1918 m. vasario 16 d. pasirašyti garsųjį Lietuvos Nepriklausomybės Aktą iš jų buvo atimta.

Jau kitą dieną po nepriklausomybės akto pasirašymo, 1918 m. vasario 17 d., visuomenininkės ir moterų teisių gynėjos išėjo į Kauno gatves, reikalaudamos kooptuoti (įtraukti) moteris į Lietuvos Tarybą.

1918 metų mitingas Kaune žymi vieną iš šios tęstinės kovos už lygias teises kulminacijų: netrukus po mitingo, moterys Tarybai įteikė peticiją, surinkusią apie 20 000 parašų. Ja reikalauta, kad Lietuvos Taryba „kooptavimo keliu pakviestų savo tarpan moteris, kurios dalyvautų visuose jos posėdžiuose ir darbuose <…>“.

Peticija iškelto tikslo nepasiekė, tačiau jau 1918 m. lapkričio 2 d. Laikinojoje Konstitucijoje moterims buvo suteikta rinkimų teisė. Šiuo klausimu Lietuva buvo viena iš pirmaujančių šalių pasaulyje, o tai – neabejotinai moterų solidarumo ir sutelktumo rezultatas.

2023 m. Seimas papildė Atmintinų dienų įstatymą, į jį traukdamas vasario 17 d. kaip Nacionalinę emancipacijos dieną.

Atgal į kalendorių mygtukas
Grafinis elements
Grafinis elements