Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Žmogaus teisių kalendorius
Grafinis elementas

Tarptautinė gestų kalbų diena primena apie būtinybę palaikyti ir saugoti visų kurčiųjų ir kitų gestų kalbos vartotojų kalbinę tapatybę bei kultūrinę įvairovę.

Ši diena pasirinkta minint Pasaulio kurčiųjų federacijos įkūrimo datą – 1951 m. rugsėjo 23 d.

Pasaulio kurčiųjų federacijos duomenimis, visame pasaulyje yra per 70 mln. kurčiųjų. Iš jų daugiau nei 80% jų gyvena besivystančiose šalyse. Kartu jie vartoja per 300 skirtingų gestų kalbų.

Gestų kalbos yra natūralios kalbos, kurios struktūriškai skiriasi nuo šnekamųjų kalbų. Taip pat egzistuoja tarptautinė gestų kalba, kurią kurtieji vartoja tarptautiniuose susitikimuose, keliaudami bei bendraudami. Pastaroji nėra tokia sudėtinga kaip natūralios gestų kalbos ir turi ribotą leksiką.

JT žmonių su negalia konvencija pripažįsta ir skatina gestų kalbų vartojimą, laikydama gestų kalbas lygiavertėmis šnekamosioms kalboms, įpareigoja valstybes nares palengvinti gestų kalbos mokymąsi ir skatinti kurčiųjų bendruomenės kalbinį tapatumą.

2017 m. JT Generalinė Asamblėja rugsėjo 23-ąją paskelbė Tarptautine gestų kalbų diena.

Rezoliucijoje pripažįstama, kad ankstyva galimybė naudotis gestų kalba ir paslaugomis gestų kalba, įskaitant kokybišką išsilavinimą gestų kalba, yra gyvybiškai svarbi kurčiojo augimui ir vystymuisi bei labai svarbi siekiant tarptautiniu mastu sutartų vystymosi tikslų. Ji pripažįsta gestų kalbų, kaip kalbinės ir kultūrinės įvairovės dalies, išsaugojimo svarbą. Taip pat pabrėžiamas principas „nieko apie mus be mūsų“, kalbant apie darbą su kurčiųjų bendruomenėmis.

2023 m. LR Seimas papildė Atmintinų dienų įstatymą, į jį įtraukdamas Tarptautinę gestų kalbų dieną.

2022 m., minint Tarptautinę kurčiųjų žmonių savaitę, Pasaulio kurčiųjų federacija pakvietė apšviesti pastatus mėlyna spalva ir taip pademonstruoti solidarumą su kurčiųjų bendruomene bei patvirtinti bendrą įsipareigojimą remti nacionalines gestų kalbas.

Mėlyna spalva su kurčiųjų bendruomene siejama nuo pat Pasaulinės kurčiųjų federacijos įkūrimo 1951-aisiais, o Mėlynasis kaspinas simbolizuoja kurčiųjų bendruomenių lygybės visuomenėje siekį ir savo nacionalinių gestų kalbų pripažinimą.

Atgal į kalendorių mygtukas
Grafinis elements
Grafinis elements