Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Užteks cenzūros: už laisvą ir įvairovę gerbiančią Lietuvą

Pasirašykite kreipimąsi į Seimo narius dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo.

Žmogaus teisių kalendorius
Grafinis elementas

1995 m. lapkričio 16 d. UNESCO šalys narės priėmė Tolerancijos principų deklaraciją. Deklaracija apibrėžia toleranciją ne tik kaip moralinę pareigą gerbti įvairovę ir nediskriminuoti žmonių dėl jų rasės, lyties, tautybės, seksualinės orientacijos, socio-ekonominės klasės, skirtingų fizinių ir psichinių galimybių ir kt., bet taip pat kaip politinę ir teisinę prievolę visiems asmenims, grupėms ir valstybėms.

Šią dieną Jungtinės Tautos ragina empatiškiau priimti kitų kultūrų ir grupių atstovus, kurti tarpusavio ryšius ir užtikrinti visų žmonių lygiateisiškumą, socio-ekonominį bei psichinį gerbūvį.

Nuo 2013 m. Tarptautinė tolerancijos diena yra įtraukta į Lietuvos atmintinų dienų sąrašą.

Lietuvoje Tarptautinės tolerancijos dienos proga ypač skatinama švęsti kultūrų įvairovę, pabrėžiama, kad šalyje gyvena per 150 įvairių tautybių atstovų, tad raginama pažinti jų savitumą ir tokiu būdu auginti visuomenės pagarbą įvairovei, kuri praturtina pačią visuomenę.

Atgal į kalendorių mygtukas