Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Žmogaus teisių kalendorius
Grafinis elementas

1948 m. gruodžio 10 d. priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija įtvirtino žmogaus teisių standartus, o jos priėmimo diena – gruodžio 10 d. – tapo Tarptautine žmogaus teisių diena.

Lietuva įsipareigojo laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos  Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija ir 1991 m. kovo 12 d. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo nutarimu.

Gruodžio 10 d., minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, primenama, kad nepaisant žmonių etninių, religinių, tautinių, rasinių, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, psichinės ir fizinės negalios, socio-ekonominės padėties ir kitų skirtumų, visiems turi būti suteiktos vienodos galimybės, laisvės ir teisės. Šią dieną taip pat rengiamos žmogaus teisėms palaikyti skirtos demonstracijos, protestai, ypač tose šalyse, kurios nuolat sulaukia kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų.

Kasmet šią dieną Europos Parlamentas teikia Sacharovo premiją – apdovanojimą už veiklą žmogaus teisių srityje už išskirtinius darbus kovojant prieš priespaudą, neteisybę ir nepakantumą.

Nuo 2017 m. Lietuvoje kasmet organizuojamas Nacionalinis žmogaus teisių forumas. Jo metu valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, akademinės bendruomenės atstovai ir visuomenininkai aptaria žmogaus teisių pasiekimus bei iššūkius, diskutuoja apie galimus žmogaus teisių padėties gerinimo būdus Lietuvoje.

Atgal į kalendorių mygtukas
Grafinis elements
Grafinis elements