Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Žmogaus teisių kalendorius
Grafinis elementas

Nuo 1992 m. minima Tarptautinė žmonių su negalia diena yra skirta ginti žmonių su negalia teises, didinti visuomenės supratimą apie šių žmonių padėtį bei skatinti didesnį ir visavertiškesnį jų įsitraukimą į politinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Minint šią dieną taip pat siekiama mažinti stigmą ir diskriminaciją, atkreipti dėmesį į tai, kad ne visos negalios formos yra matomos.

2019 m. pabaigoje Lietuvoje gyveno 236 tūkst. asmenų su negalia. Lietuva Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvenciją ratifikavo 2010 m.

2016 m. Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių komitetas, įvertinęs Lietuvos pateiktą Konvencijos įgyvendinimo ataskaitą, reiškė didelį susirūpinimą dėl nepakankamo žmonių su negalia savarankiškumo užtikrinimo, nepakankamo įtraukimo į bendruomenę, mažo užimtumo ir kt.

Žmonės su negalia buvo viena iš labiausiai Covid-19 pandemijos paveiktų visuomenės grupių.

Tarptautinę žmonių su negalia dieną primenama būtinybė valstybėms imtis veiksmų, siekiant užtikrinti žmonių su negalia visavertišką įsitraukimą į visuomenę ir savarankišką gyvenimą.

Atgal į kalendorių mygtukas
Grafinis elements
Grafinis elements