Pagrindinis portalo manoteises.lt siekis – stiprinti informacijos apie žmogaus teises prieinamumą lietuvių kalba, sudaryti galimybę nevyriausybinių organizacijų ir pažeidžiamų grupių atstovams formuoti žmogaus teisių diskursą, įtraukti į jį plačiąją visuomenę, žmogaus teisių srityje veikiančias organizacijas, stiprinti šių organizacijų ir piliečių ryšį.
Portalo draugai