Leidiniai

Bylinėjimasis diskriminacijos bylose. Mokymų vadovas

Mano teisės

2009 m. Lietuvos žmogaus teisių centro išleistas mokomasis leidinys „Bylinėjimasis diskriminacijos bylose. Mokymų vadovas“. Tai praktinis įrankis NVO dirbantiems teisininkams ir praktikuojantis advokatams. Leidinį galima parsisiųsti ir„.pdf“ formatu.

Turinys:

1. Strateginio bylinėjimosi samprata bei nevyriausybinių organizacijų vaidmuo
diskriminavimo bylose.
2. Diskriminacijos samprata. Tiesioginės diskriminacijos elementai.
3. Bylos konstravimas.
3.1. Diskriminacijos fakto nustatymo kriterijai.
3.2. Įrodinėjimo našta.
3.3. Situacijos testavimas. Statistika. Klausimynas.
4. Teisminės ir administracinės procedūros.