Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Žmogaus teisių kalendorius
Grafinis elementas

1948 m. Trokadero aikštėje Paryžiuje buvo pasirašyta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija.

Po trisdešimt devynerių metų, 1987 m. spalio 17 d., į ją susirinko susirinko per 100 tūkst. žmonių išreikšti palaikymą vadinamajai Wresinskio ataskaitai. Šioje ataskaitoje Prancūzijoje gerai žinomas kunigas ir skurdo mažinimo aktyvistas Josephas Wresinskis ekstremalų skurdą įvardijo kaip žmogaus teisių pažeidimą. Remdamasis skurdą patiriančių žmonių liudijimais, J. Wresinskis parodė, kaip sąveika tarp nepakankamo išsilavinimo, sveikatos priežiūros stokos, prastų būsto sąlygų, nedarbo ir socialinių išmokų nutraukimo lemia didžiulį skurdą bei atskirtį nuo likusios visuomenės. Tokia prieiga anuometinėje Prancūzijoje, o ir visame pasaulyje buvo nauja.

1992 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja spalio 17 d. paskelbė Tarptautine kovos su skurdu diena. Rezoliucijoje ekstremalus skurdas buvo įvardintas kaip žmogaus teisių pažeidimas, pabrėžiama, kad teisė negyventi skurde turi būti ginama. Spalio 17 d. atkreipiamas dėmesys į tai, kad skurdo mažinimas yra ne tik pagalba skurstantiems, bet ir primenama būtinybė kiekvienam žmogui suteikti galimybę gyventi oriai.

Nors, atrodo, gyvename sparčiausiai nei kada nors anksčiau tobulėjančių technologijų ir aukščiausios materialios gyvenimo kokybės  laikais, maždaug 1,3 milijardo žmonių visame pasaulyje vis dar gyvena žemiau skurdo ribos. Pasaulio banko duomenimis, Covid-19 pandemija į skurdą pastūmėjo dar apie 100 milijonų žmonių, sugriaudama viltį iki 2030 m. sumažinti skurdo lygį pasaulyje iki 3%. Pasak naujausių tyrimų, vis prastėjanti klimato krizė iki 2030 m. į skurdą pastūmės dar apie 68-132 milijonus gyventojų.

2020 m. duomenimis, žemiau skurdo ribos gyvena 20,9% Lietuvos gyventojų. Lietuvos skurdo rizikos rodikliai nuo 2006 m. praktiškai nekito ir jau daug metų yra vieni iš didžiausių Europos Sąjungoje. Skurdo rizikos atžvilgiu pažeidžiamiausios grupės Lietuvoje yra vieniši asmenys, ypač tėvai, auginantys vaikus, senatvės pensininkai, žmonės su negalia, daugiavaikės šeimos ir bedarbiai.

Lietuvoje kasmet Skurdo ir socialinės atskirties apžvalgas rengia Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, kuris apžvelgia skurdo dinamiką Lietuvoje bei pateikia rekomendacijų valdžios institucijoms.

Atgal į kalendorių mygtukas
Grafinis elements
Grafinis elements