Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Kauno technologijų universitete – studentų diskriminacija lyties pagrindu

Mergina dirbanti kompiuteriu
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2022 03 24

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu, atliekant užduotis Kauno technologijos universiteto paskaitų metu. Skunde rašoma, kad Informatikos fakulteto paskaitų metu užduotys buvo paskirstytos pagal lytį.

Skundą pateikusio pareiškėjo teigimu, Informacinių technologijų dalyko paskaitos metu buvo mokomasi naudotis nuotraukų redagavimo programa. Vyrams buvo liepta naudoti savo nuotrauką ir, naudojantis programa, pritaikyti jai juodai baltą filtrą. Tuo tarpu moterys gavo užduotį savo veidui nuotraukoje „atlikti makiažą“. Anot pareiškėjo, paklausus, ar galima daryti kitą, ne pagal lytį paskirtą užduotį, buvo rekomenduota atlikti užduotį taip, kaip nurodyta. Tarnybos buvo prašoma įvertinti, ar teisinga ir priimtina švietimo įstaigoje užduotis studentams skirstyti pagal lytį.

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė kreipėsi į universitetą su prašymu paaiškinti, ar ir dėl kokių priežasčių Informacinių technologijų paskaitų metu vyrams ir moterims buvo skiriamos skirtingos užduotys, ar studentai galėjo pasirinkti ne pagal lygtį paskirtą užduotį bei ar už šią užduotį studentai buvo vertinami.

Universitetas informavo, kad su grafinio redaktoriaus aplinka supažindinančiame laboratoriniame darbe iš tiesų buvo pateikti du užduočių tipai ir parašyta: „Paryškinkite arba sukurkite makiažą (jeigu pasirinkta nuotrauka yra merginos) arba nuotrauką padarykite dalinai nespalvotą (jeigu nuotrauka yra vaikino)“, tačiau tai buvo tik rekomendacinio pobūdžio pastabos. Universiteto pateiktame atsakyme tvirtinama, kad dalis studentų (-čių) ir pasirinkto kitokį nei rekomenduota variantą. Taip pat teigta, kad studento (-ės) atlikta užduotis buvo vertinama, o pasirinktas užduoties atlikimo variantas vertinimui jokios įtakos neturėjo.

Tikslinant informaciją, universitetas pateikė prieigą prie vaizdo įrašo, kuriame studentams paaiškinamas laboratorinis darbas ir praktinė užduotis. Įrašas patvirtino, kad paskaitos metu laboratorinio darbo užduotis buvo tik perskaityta, o galimybė rinktis skirtingus variantus neakcentuojama.

Vaikinas naudojasi kompiuteriu

Priscilla Du Preez nuotr. | Unsplash

Tyrimo metu lygių galimybių kontrolierė vertino, ar pagal lytį suskirstytos laboratorinio darbo užduotys nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo. Įstatymas numato, kad švietimo ir mokslo įstaigos privalo užtikrinti moterims ir vyrams vienodas sąlygas ugdant profesinius įgūdžius ir suteikiant praktinio darbo patirties, taip pat užtikrinti moterims ir vyrams vienodas sąlygas vertinant žinias. Įstatymas taip pat numato, kad švietimo ir mokslo įstaigos privalo užtikrinti, kad mokymo programose ir vadovėliuose nebūtų moterų ir vyrų diskriminavimo propagavimo.

Kadangi, pagal universiteto pateiktą informaciją, lytis ir pasirinktas užduoties variantas neturėjo reikšmės atliekant studentų (-čių) vertinimą, kontrolierė padarė išvadą, kad lygių galimybių pažeidimo požymių dėl skirtingo vertinimo lyties pagrindu nėra. Nepaisant to, ji teigia, kad užduoties aprašas visgi yra suformuotas taip, kad moterims ir vyrams numatomos skirtingos užduotys, o skirtingų užduočių nustatymas yra laikomas nevienodomis sąlygomis moterims ir vyrams studijų proceso metu.

„Užduoties paaiškinimo vaizdo įraše garsiai išreiškiami spėliojimai apie tai, kad merginos turbūt labiau norės paryškinti makiažą, o vaikinai savo nuotraukai makiažo piešti nenorės. Panašu, kad šiuo atveju skirtingos užduotys moterims ir vyrams buvo parinktos remiantis stereotipais, jog moterims svarbios grožio ir makiažo temos ir svarbus nuotraukų redagavimas keičiant moterų išvaizdą, o vyrams jos nėra ar neturėtų būti aktualios.  Norėtųsi, kad akademinė aplinka ne tik susilaikytų nuo lyčių stereotipų įtvirtinimo, skirstymo užduočių pagal lytį, bet ir keistų požiūrį į lyčių nuostatas“, – teigia Birutė Sabatauskaitė.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad laboratorinio darbo užduoties aprašyme numatomas diskriminavimo lyties pagrindu propagavimas, tokiu būdu tiesiogiai diskriminuojant studentus dėl jų lyties. Kontrolierė kreipėsi į universitetą siūlydama nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus. Universitetas, reaguodamas į sprendimą, į pasiūlymus atsižvelgė ir pakoregavo aptartos laboratorinio darbo užduoties aprašymą – nuo šiol jame nebėra užduočių skirstymo pagal lytį.

Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki