Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Asmens pareigos

manoteises.lt archyvas

Pareiga – tai teisės normų nustatytas įsipareigojimas, taisyklė asmeniui atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo tokių veiksmų susilaikyti. Viena pagrindinių asmens pareigų – ne tik laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, bet ir nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (Konstitucijos 28 str.). Ši pareiga yra ypač svarbus konstitucinis žmogaus teisių principas.

Žmogaus teisės pripažįstamos visiems asmenims nepriklausomai nuo jų individualių savybių, taigi jų įgyvendinimas nėra sąlygojamas pareigų vykdymo. Pvz. žmogaus teisė į gyvybę yra prigimtinė ir neatimama. Kita vertus, daugelis žmogaus teisių ir laisvių nėra absoliučios, t.y. jos ribojamos kito žmogaus teisių ir laisvių. Tai reiškia, kad niekas negali elgtis taip, kad būtų pamintos kito žmogaus teisės ir laisvės.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įvardytos tokios pareigos, kaip tėvų pareiga (ir teisė) auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti (38 straipsnis), vaikų pareiga gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą (38 straipsnis), asmenims iki 16 metų pareiga mokytis (41 straipsnis), asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių (53 straipsnis), kiekvieno pareiga (ir teisė) ginti Lietuvą nuo užsienio ginkluoto užpuolimo (139 straipsnis), piliečių pareiga atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (139 straipsnis).

LR įstatymuose ir teisės norminiuose aktuose yra nustatomos ir kitos asmens pareigos, galiojančios Lietuvos Respublikos teritorijoje, pvz., Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta, kad asmuo privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti.

Tarptautinėje teisėje yra išskiriama, kad valstybės, tapdamos tarptautinių sutarčių šalimis, prisiima atsakomybę ir pareigą gerbti, saugoti ir užtikrinti žmogaus teises. Pareiga gerbti reiškia, kad valstybės privalo susilaikyti nuo kišimosi į žmogaus teises ar jų apribojimo. Įsipareigojimas saugoti reiškia, kad valstybės privalo apginti individą ar grupę nuo žmogaus teisių pažeidimų. Įsipareigojimas užtikrinti reiškia, kad valstybė turi sukurti reikalingas sąlygas, leidžiančias mėgautis visomis žmogaus teisėmis.

Reikėtų paminėti, kad asmens pareigoms demokratinių valstybių konstitucinėje doktrinoje ir konstitucijose paprastai skiriamas dėmesys žmogaus teisėms ir laisvėms, ne pareigoms, o autoritariniuose ir totalitariniuose rėžimuose gausu pareigų.

Pvz., kai kuriose demokratinių valstybių konstitucijose gali būti suformuluota pareiga mokėti mokesčius (pvz., Italijos Konstitucijos 53 straipsnyje) ar būti lojaliems valstybei bei laikytis jos Konstitucijos ir įstatymų (54 str.), o tiek 1928 m., tiek 1938 m. Lietuvos konstitucijose įtvirtinta daug pareigų: Lietuva tuomet buvo autoritarinė valstybė.

Vieningo pareigų katalogo suformuota nėra.

Informaciją 2020 12 29 atnaujino teisininkė Eglė Tilindienė.

Informacija atnaujinta įgyvendinant projektą „Kalbanti demokratija: erdvių demokratijai ir žmogaus teisių puoselėjimui kūrimas Lietuvoje“, projektą finansuoja Švedijos institutas ir Švedijos karalystės ambasada Vilniuje.

 

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements