Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Neapykantos kurstymas Lietuvoje: D.U.K.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Neapykantos kurstymas (angl. hate speech) yra viešas skleidimas (žodžiu, raštu) informacijos (idėjų, nuomonių, žinomai neteisingų faktų), kuria tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.

Tokio pobūdžio informacija paprastai sukelia įtampą visuomenėje, nepakantumą kitiems nei daugumos bruožams ir taip kliudo taikiam žmonių sugyvenimui, kuria konfliktams palankią terpę.

Kviečiame susipažinti su Žmogaus teisių stebėjimo instituto parengtu leidiniu apie neapykantos nusikaltimus Lietuvoje.

Turinys:

Apie leidinį.
Kas yra neapykantos kurstymas?
Kaip neapykantos kurstymas pasireiškia Lietuvoje?
Kokia atsakomybė už neapykantos kurstymą numatyta Lietuvos teisės aktuose?
Kokia atsakomybė už neapykantos kurstymą taikoma kitose valstybėse?
Ar žodžiai gali būti tokie pavojingi, kad už juos reikėtų bausti?
Ar baudžiamoji atsakomybė už nuomonės išreiškimą nepažeidžia saviraiškos laisvės?
Kas traukiamas atsakomybėn už neapykantos kurstymą Lietuvoje?
Ar neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kurstymas – tas pats?
Susidūriau su neapykantos kurstymu. Ką daryti?
Kur galėčiau rasti daugiau informacijos?

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements