Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Atviras nevyriausybinės moterų organizacijos laiškas rinkimus laimėjusios partijos pirmininkui (II dalis)

LŽVS nariai, pasisakantys už Stambulo konvencijos ratifikavimą. Vilniaus moterų namų nuotr.

Lilija Henrika Vasiliauskienė | 2016 11 10

Pateikiame antrąją nevyriausybinių organizacijų koalicijos „Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės“ laiško Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkui Ramūnui Karbauskiui. Koalicija išdėsto, kokias viltis sieja su būsimomis permainomis: 

1. Prioritetine tvarka ratifikuoti Stambulo konvenciją, kurią 2013 metais Lietuva pasirašė, taip išreikšdama savo politinę valią prisijungti prie pažangiausio šios srities dokumento nuostatų įgyvendinimo.

2. Siūlome apsvarstyti galimybę nebūti Seimo pirmininku, bent jau pirmoje kadencijoje. Tai už Jus puikiausiai galėtų atlikti Algirdas Sysas (išmintingas buvo sprendimas jungtis su socialdemokratais). Kurį laiką stebint procesus iš šono, būtų galima išvengti įvairių naktinių reformų, neapgalvotų sprendimų ir chaoso valstybėje. Politinio autoriteto kraitį būtina kaupti palaipsniui, rinkiminę sėkmę nuosekliai verčiant visuomenės lūkesčius atitinkančiais sprendimais, juo labiau, jei siekiama grąžinti pasitikėjimą  LR Seimu ir politinėmis partijomis.

3. Nereikėtų liestis prie LR Konstitucijos bent pirmojoje kadencijoje.

4. Verčiant Lietuvą ekologinės ir saugumo diplomatijos centru regione, užkirsti kelią pseudopatriotinės isterijos kurstymui, kuria, prisidengdami „magiškais“ nacionalinio saugumo lozungais, naudojasi ginklų lobistai. Užsienio šalių patirtis rodo, kad šaunamųjų ginklų paplitimas civilinėje aplinkoje didina ginkluotų išpuolių tikimybę, todėl visuomenės saugumas tik mažėja. Dėl šios priežasties užsienio šalys ieško galimybių, kaip įveikti lobistų įtaką. Lietuva neturi tokios tradicijos, o smurto artimoje aplinkoje mastai ir taip jau viršija ES vidurkį. Moterų ir vaikų saugumo sąskaita, neturi būti tenkinami nusikalstamo verslo interesai.

5. Plečiant vystomojo bendradarbiavimo veikimo lauką, gerinti santykius su visais kaimynais, nes neapykantos kurstymas vieni kitiems jau senai užėjo už bet kokių leistinų ribų. Išmintinga yra plėtoti darnius santykius su kaimynais, kurių jokia magiška jėga neperkels į kitą Pasaulio vietą, todėl vystant užsienio politikos doktriną, skatinkime pilietinę diplomatiją, sukuriant galimybes pilietinėms organizacijoms dalintis gerąja praktika ir didinti tarpusavio supratimą ten, kur jo galima pasiekti.

6. Tikimės, jog užtikrinsite, kad bausmės ne tik už korupcinius nusikaltimus, bet ir už smurtinius nusikaltimus artimoje aplinkoje bus proporcingos ir neišvengiamos, atkuriant pasitikėjimą policija, prokuratūra ir teismais.

7. Tikimės paprasto ir gracingo smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje kenčiančių asmenų apsaugos problemos sprendimo, tuo pačiu palengvinant ir policijos pareigūnų darbą – civilinės apsaugos priemonės arba policijos išduodamo Apsaugos nuo smurto orderio įvedimo į Lietuvos teisinę bazę.

8. Perduodant viešąsias paslaugas nevyriausybinėms organizacijoms, tikėtina, sustiprės piliečių visuomenė, kuri pati išspręs įvairias Jums žinomas ir nežinomas problemas, taip palengvindama ne tik biudžetinių įstaigų darbą, bet ir sutaupydama biudžeto lėšas biurokratinio aparato išlaikymui.

Pagarbiai, NVO koalicijos „Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės“ vardu,
prezidentė Lilija Henrika Vasiliauskienė 

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki