Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Diskriminacija dėl ŽIV – asmeniui neleista apsigyventi globos namuose

Raudonas kaspinas - solidarumo su žmonėmis, nešiojančiais ŽIV ar sergančiais AIDS, simbolis, wikipedia commons nuotr.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2017 10 17

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys priėmimo į socialinės globos įstaigas sąlygas ir tvarką, diskriminuoja asmenis, infekuotus ŽIV arba sergančius AIDS.

Tyrimas pradėtas gavus asmens skundą, kuriame rašoma, kad globos namų administracija atsisakė priimti žmogų dėl to, kad jis yra infekuotas ŽIV. Skunde teigiama, kad tokiu sprendimu buvo pažeistos asmens teisės gauti reikiamas paslaugas, adaptuotis visuomenėje ir gyventi visavertį gyvenimą. Globos namų nuostatai reglamentuoja, kad infekuoti ŽIV arba AIDS sergantys asmenys negali būti priimti į globos namus.

Lietuvoje žmonių priėmimo ir apgyvendinimo globos įstaigose sąlygos nustatytos Socialinės globos normų apraše, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Apraše numatyta, kad į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis arba kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei esant ūmiai psichozei. ŽIV infekcijos indikacija nėra pagrindas nustatyti apribojimą gauti socialines paslaugas, nebent gydytojas patvirtintų ūmią ligos būklę. Tarnyba tyrimo metu nustatė, kad aprašo reikalavimai ŽIV infekuotiems asmenims taikomi nepagrįstai bei taip sudaromos sąlygos priimti kitus diskriminuojančius teisės aktus.

Lygių galimybių įstatyme numatyta pareiga valstybės ir savivaldybės institucijoms užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų užtikrintos lygios žmonių su negalia teisės ir galimybės. Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių konvencija, kurią ratifikavo ir Lietuva, įtvirtina visų neįgaliųjų teisę gyventi bendruomenėje, valstybės-narės įpareigotos imtis veiksmingų ir atitinkamų priemonių šią teisę visapusiškai įgyvendinti. Šalys taip pat privalo užtikrinti, kad žmonės su negalia, kaip ir kiti asmenys, turėtų galimybę pasirinkti gyvenamąją vietą, pasinaudoti įvairiomis joje ir bendruomenėje teikiamomis pagalbinėmis paslaugomis, užkirsti kelią izoliacijai nuo visuomenės.

„Infekuotieji ŽIV ir sergantieji AIDS yra itin stigmatizuota visuomenės grupė, todėl valstybė turėtų dėti visas pastangas, kad tokie žmonės nei teisės aktuose, nei praktikoje nebūtų atstumiami arba diskriminuojami“, – sako tyrimą atlikusi teisininkė Audronė Daukšaitė-Timpė teigia.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, laikinai pavaduojantis Lygių galimybių kontrolierę, kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją bei atitinkamo rajono savivaldybę dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų taip, kad dėl ŽIV ir AIDS žmogui nebūtų apribojamos galimybės apsigyventi socialinės globos įstaigose.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki