Skaitinys

Kaip padėti artimam žmogui, patiriančiam smurtą

Mano teisės

Smurtas - visų reikalas

visureikalas.lt | 2017 11 19

1

Kaip atpažinti, kad draugė kenčia nuo smurto artimoje aplinkoje? Dauguma smurto požymių yra ypač kruopščiai slepiami. Jei įtariate, kad jūsų draugė, patiria smurtą, bet nesate tikri, atkreipkite dėmesį į šiuos požymius:

Galimi smurto požymiai

Fiziniai

·         Mėlynės, nubrozdinimai, kraujosruvos be paaiškinimo ar neįtikinamo paaiškinimo

Psichologiniai/elgesio

·         Nuolatinis vėlavimas

·         Pastovūs partnerio ar sutuoktinio skambučiai

·         Netikėti nebuvimai darbe, nepaaiškinamos ligos

·         Išvaizdos pasikeitimai

·         Baikštumas, neramumas ar depresyvumas

·         Pastovus įsitempimas, susirūpinimas

·         Valgymo sutrikimai ar miego problemos

·         Lėtiniai ir neaiškūs sveikatos nusiskundimai

·         Koncentracijos stoka

·         Sunkumas priimti sprendimus

·         Naktiniai košmarai

·         Mintys apie mirtį ar savižudybę

 Ką daryti?

Jei žinote, kad jūsų šeimos narė, draugė, pažįstama, kolegė, kaimynė patiria smurtą, neignoruokite situacijos. Tylėjimas reiškia pritarimą smurtautojo veiksmams ir smurto palaikymą.

Smurto artimoje aplinkoje aukos dažnai jaučia gėdą ir atsakomybę ar kaltę už tai, kas nutiko. Tai gali stabdyti nuo sprendimo pranešti apie smurtą ar kreiptis pagalbos. Dėl šios priežasties smurto liudininkai ir šeimos nariai privalo padėti ir patys pranešti policijai apie smurtą, jei situacija yra rimta, o auka dėl kokių nors priežasčių pati negali to padaryti.

Bendraudami su giminaite ar drauge, patiriančia smurtą artimoje aplinkoje, būkite švelnūs ir dėmesingi. Neteiskite ir nevertinkite aukos elgesio. Ji gali turėti daugybę priežasčių, kodėl situacijos nenori ar negali keisti. Būkite kantrūs ir atviri. Neskatinkite situacijos spręsti čia ir dabar, nebūkite įkyrūs ar pernelyg landūs, leiskite nukentėjusiajai atsiverti savo ritmu, būkite priimančiu ir atviru klausytoju.

Nepriklausomai nuo to, koks ryšys jus sieja su smurtą patiriančiu asmeniu, visų pirma, pradėkite apie tai kalbėti. Nutraukite tylą ir smurtą patiriančio žmogaus užsisklendimą savyje.

Pradėkite apie smurtą kalbėti

Net jei negalite padėti išspręsti situacijos, jūsų įsiklausymas ir parodytas dėmesys yra labai svarbūs. Tai gali paskatinti nukentėjusį asmenį nutraukti tylą ir atsiverti. Neprivalote būti ekspertas (-ė). Vien savo buvimu šalia galite paskatinti nukentėjusį asmenį veikti.

Pasiteiraukite apie situaciją

Išklausymas gali įgalinti, padrąsinti asmenį, kuri(s) patiria smurtą.

„Ar viskas gerai? Kas tau nutiko? Matau, kad reikalai klostosi ne kaip.“

Įvardinkite konkretų elgesį

„Matau, kad tavo partnerio elgesys / žodžiai / veiksmai tau sukelia skausmą, verčia jaustis nesmagiai. Gal nori apie tai pakalbėti? Ar galiu kuo nors padėti?“

„Pastebėjau sumušimus, nubrozdinimus, mėlynes ant tavo kūno. Ar niekas tavęs neskriaudžia?“

„Atrodai įsitempusi, susirūpinusi. Ar viskas gerai tavo namuose?“

Parodykite, kad jums rūpi

„Tavo padėtis man kelia nerimą.“

„Tau turėjo būti labai baisu.“

Seksualinės prievartos atveju neklausinėkite apie detales. Leiskite nukentėjusiajai papasakoti tiek, kiek ji  nori ar gali šiuo metu atsiverti. Naudokite tuos pačius žodžius, kuriuos situacijai apibūdinti pasitelkė nukentėjusioji. Jei seksualinę prievartą patyręs žmogus sako „man nutiko kažkas blogo“, likite prie šio apibūdinimo. Nesiūlykite primygtinai savo žodžių ar terminų. Būkite empatiški, neteisiantys ir padėkite smurtą išgyvenusiam asmeniui pasijausti saugiai.

Pripažinkite ir įvertinkite sprendimą atsiverti

„Suprantu, kad tau gali būti labai sudėtinga apie tai kalbėti“

„Labai vertinu tavo pasiryžimą pasipasakoti man, apie tai, į kokią padėtį esi patekusi(-ęs).“

Parodykite visokeriopą paramą

Jei asmuo patvirtino, kad patiria smurtą, išreikškite palaikymą. Gali būti, kad esate pirmas asmuo, su kuriuo ji apie tai kalba. Jūsų reakcija yra labai svarbi. Nuo to gali priklausyti tolimesni jos žingsniai ir veiksmai.

Išklausykite, nuraminkite ir paguoskite.

Perteikite tikėjimą, tuo, kas sakoma

Dauguma smurtą patyrusių moterų bijo pasakoti apie savo situaciją, nes mano, kad tuo niekas nepatikės. Parodykite, kad tikite ir neabejojate jos pasakojimu. Leiskite nukentėjusiai įvardinti savo jausmus, situacijos vertinimą, nuomonę.

Pasitikėkite nukentėjusio asmens vertinimu ir intuicija. Ji  yra geriausia savo padėties ekspertė, kuri gali įvertinti, kokios saugumo priemonės geriausiai tinka esamoje situacijoje.

Pabrėžkite, kad smurtas yra visiškai nepriimtinas

„Smurtas yra visiškai nepriimtinas“

„Nenusipelnei, kad su tavimi būtų šitaip elgiamasi“

„Jis neturi teisės taip daryti – smurtas ne tavo, o smurtaujančio asmens kaltė“.

Neteiskite ir nevertinkite nukentėjusio asmens veiksmų ar neveikimo

Žiniasklaidoje ir visuomenėje plačiai paplitusi praktika kaltinti prievartą patyrusias moteris dėl išgyvento smurto (hyperlink į „Nustokime kaltinti nukentėjusias“), vertinti ką moteris padarė ne taip ar ko nepadarė, išprovokuodama smurtautojo elgesį. Žmogus, su kuriuo kalbate, taip pat gali jausti gėdą ir kaltę dėl smurtautojo veiksmų ir vengti pasakoti, kas nutiko. Labai svarbu nukentėjusiąją palaikyti ir neteisti už poelgius ar neveikimą.

Pabrėžkite, kad patirtas smurtas – ne jos kaltė

Stiprinkite suvokimą, kad ji nėra kalta dėl to, kas nutiko, kad tokioje situacijoje būdinga jausti pyktį ir gėdą. Venkite nuostatų, kad nukentėjusioji yra atsakinga už patirtą smurtą arba, keisdama savo elgesį, gali smurtą kontroliuoti. Tik smurtautojas nusprendžia kada ir prieš ką smurtauti.

„Jo elgesys yra nepateisinamas“

„Niekas neturi teisės tavęs versti jaustis blogai, kelti tau skausmą, naudoti prieš tave jėgą.“

Įgalinkite

Leiskite nukentėjusiajai įvertinti ir kontroliuoti savo veiksmus, nepriklausomai nuo to, kas jūsų manymu būtų geriausia / reikalingiausia šioje situacijoje. Įgalinkite savo draugę, kolegę, šeimos narę , giminaitę, kaimynę priimti savo sprendimus. Sisteminį smurtą patiriantys asmenys santykiuose praranda galią ir savivertę, todėl labai svarbu stiprinti jų pasitikėjimą savimi ir leisti pačioms rinktis bei spręsti, kas ir kaip turėtų būti daroma konkrečiu atveju. Smurtą išgyvenusios moterys geriausiai žino, kaip smurtautojas gali reaguoti. Gerbkite jų sprendimus.

„Nepriklausomai nuo to, ką nuspręsi, aš tave palaikysiu“

Palaikykite, jei asmuo nusprendė kreiptis pagalbos

Santykiai tarp smurtą patyrusios moters ir smurtautojo visada yra labai įtempti, pranešus apie prievartą ar apsisprendus išeiti iš smurtinių santykių. Tai ilgai trunkantis ir varginantis procesas, kuriam būdingas pasikartojantis nuomonės keitimas, baimė, nerimas, grįžimas pas smurtautoją. Dažniausiai nukentėjusioji pareiškia kaltinimus smurtautojui ar pradeda teisines procedūras tik priėmusi tvirtą sprendimą. Vis dėlto, susidurdama su šeimos, visuomenės ar paties smurtautojo spaudimu, finansiniais sunkumais, kitomis kliūtimis gali imti abejoti padarytu juo. Būtent dėl to, jūsų palaikymas ir parama šiame etape yra ypač svarbūs.

Ko reikia vengti?

Neklauskite

„Kodėl neišeini?’
„Ką galėtum padaryti, kad išvengtum šios situacijos?“

„Kodėl jis tave (su)mušė?“

„Kodėl jis smurtauja?“

„Ką padarei, kad taip jį supykdei?“

Nesiimkite iniciatyvos patys spręsti situacijos su smurtautoju

Tai gali būti nesaugu jums, o taip pat pabloginti nukentėjusios moters padėtį. Spręsti situaciją ar kalbėti su smurtautoju galima tik tada, jei tai nėra pavojinga jums ar prievartą patiriančiai moteriai, darant tai su jos žinia.

Neteikite nurodymų, ką nukentėjusi moteris turėtų daryti

Venkite nurodinėti, ką reikia daryti, kada palikti smurtautoją, ar likti. Netvirtinkite, kad reikėtų labiau pasistengti dėl santykių ar bet kokia kaina juos išsaugoti.

Venkite kategoriško (juoda / balta) situacijos vertinimo. Tik situaciją išgyvenantis asmuo žino, ką reikėtų, ar ko nereikėtų daryti. Padėkite jai tai suprasti, išklausydami ir leisdami atsiverti.

Nepatarkite kreiptis į porų (santykių) konsultantą, porų terapeutą

Fizinio ir psichologinio smurto atveju nepatarkite kreiptis į porų (santykių) konsultantą. Porų konsultantas gali padėti, kai poros susiduria su santykių problemomis. Tai nėra veiksminga smurto artimoje aplinkoje atveju, nes smurtas yra ne santykių problema, o nusikaltimas. Visa atsakomybė tenka smurtautojui, o ne abiem asmenims. Raginimas lankyti šeimų terapiją gali būti pavojingas, nes:

·         Terapijos metu nukentėjęs asmuo gali pasidalinti informacija, kurios atskleisti nenori smurtautojas ir dėl to vėliau keršyti;

·         Tai stiprina visuomenėje plačiai paplitusį įsitikinimą, kad prievartą patirianti moteris yra kalta ar atsakinga už smurtautojo elgesį;

·         Smurto faktas sumenkinamas, pateikiamas kaip santykių problema, nesiekiant smurtautojo atsakomybės;

·         Didina smurtą patyrusios moters užsisklendimą savyje, nes ji  ir terapijos metu gali išsisukinėti, nenorėdama ar bijodama kalbėti apie patiriamą smurtą;

·         Leidžia manyti, kad smurtą patirianti moteris yra atsakinga už tai, kad smurtautojas sulauktų pagalbos.

Pasiūlykite konkrečią pagalbą

Jūs galite padėti, nes, kitaip nei nukentėjęs asmuo, pajėgiate padėtį vertinti objektyviau ir racionaliau. Galite imtis priemonių už smurtą patiriančią moterį ar kartu su ja, suteikti naudingos informacijos:

·         Pasiūlykite pa(si)rengti saugumo planą

·         Pasiūlykite kreiptis pagalbos

·         Pasidomėkite patys pagalbos būdais:

o   Sužinokite artimiausių įstaigų adresus ir kontaktus;

o   Pasidomėkite informacija apie smurto artimoje aplinkoje problemą;

o   Padėkite nukentėjusiam žmogui susirasti advokatą, turintį žinių ir patirties smurto artimoje aplinkoje bylose;

o   Jei nukentėjęs asmuo turi vaikų, pasidomėkite pagalba, teikiama vaikams (jiems gali būti reikalinga psichologo pagalba). Stiprinkite vaikų suvokimą, kad jie nėra atsakingi ar kalti už situaciją, kuri vyksta tarp tėvų.

·         Palydėkite į policiją, ligoninę ar konsultacijas (pavyzdžiui, specialiosios pagalbos centre).

·         Patarkite pasirūpinti įrodymais: fiksuoti apsilankymus pas gydytojus, sveikatos nusiskundimus, atvejus, kai kreipiasi į  policiją, teisėsaugos institucijas, išsaugoti smurtautojo grasinančius laiškus, žinutes, pokalbius ir pan.

Daugiau informacijos apie smurtą artimoje aplinkoje, kur kreiptis ir kokią galima gauti pagalbą – netrukus startuosiančioje svetainėje visureikalas.lt

Komentuoki

 1. Elžbieta

  2020 03 02 / IP: 85.206.9.101
  Netinkamas komentaras?

  Sveiki,kur prasyt pagalbos jejgu vyras pastovei moraliskai puola mane ir vaikus?
  Grasina nuzudit mane,susprogdint nama,ir pats nori nusizudyt.
  Pastovei kontrolioja pokalbius su vaikais,neliaidzia isvaziuot is namu,slapcia stebi prie darbo,privercia perjega su juo santikiaut,zadina naktimis ,pradeda kazkokius santikiu aiskinimus.
  Terorizoja vaikus pasakoja jems kad as neistikima ,kad miegu su kitais vyrais uztad nenoriu su jo miegot.
  Grasina kad parduos buta isvarys is namu,nori itaisyt i masyna gps sistema,kad kontroliot kiekviena zingsni.
  Ira daug daugiau visokiu veiksmu is jo puses.Ka man daryt ir kur kreiptis,as juo bijau