Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Komentaras

Lietuvos psichologų sąjungos nuomonė dėl Lietuvos gėjų lygos socialinės reklamos poveikio nepilnamečiams

Lietuvos psichologų sąjunga | 2014 11 25

Žurnalistų etikos inspektorė Zita Zamžickienė 2014 m. rugsėjo 15 d. patvirtino ekspertų grupės išvadą, kurioje nurodoma, kad vaizdo klipas apie LGBT (lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs asmenys) „turi neigiamą poveikį nepilnamečių (asmenų iki 18 m.) emocinei, dvasinei, psichinei raidai bei sveikatai, pamatinių vertybių gyvenime tinkamam formavimuisi“1. Ekspertų išvadose pažymima, jog vaizdo klipe „diegiama idėja, kad šeimą gali (su)kurti ir tos pačios lyties asmenys“ bei „išreiškiamas raginimas keisti požiūrį į vienalytę šeimą“2.

Lietuvos psichologų sąjungos (toliau – LPS) specialistų nuomone, šiame vaizdo klipe nėra tokio turinio, kuris mokslo žiniomis būtų įrodytas kaip darantis neigiamą poveikį nepilnamečių emocinei, dvasinei, psichinei raidai bei sveikatai. LPS nuomone, žalą gali daryti ne minėtas vaizdo klipas, o draudimas viešoje erdvėje kalbėti apie LGTB žmonių patiriamus sunkumus dėl stigmos ir diskriminacijos mūsų visuomenėje, skatinti jų supratimą bei priėmimą.

LPS atkreipia dėmesį, kad homoseksualumas nėra laikomas psichikos sutrikimu ir vadovaujasi nuostata, jog žmonių diskriminacija dėl lytinės orientacijos visuomenėje yra nepriimtina. Pripažindama visuomenės švietimo homoseksualumo klausimais būtinybę, LPS atkreipia dėmesį ir į tai, kad nepakantumo kitokios lytinės orientacijos asmenims didinimas neprisideda prie atskirties mažinimo ir tolerancijos visuomenėje ugdymo.

Tyrimai rodo, kad priešiškos nuostatos homoseksualių asmenų atžvilgiu daro žalojantį poveikį paaugliams ir yra vienas iš Lietuvos paauglių savižudybės rizikos veiksnių. 2009 m. 15-17 metų Lietuvos mokinių savižalos rizikos veiksnių tyrimas atskleidė, kad išgyvenamą nerimą dėl savo seksualinės orientacijos paminėjo 3,4 proc. apklaustų merginų ir 2,9 proc. vaikinų. Tarp save žalojusių merginų šią priežastį nurodė 11,9 proc. merginų ir 30 proc. vaikinų. Lytinė orientacija išliko reikšmingu vaikinų savižudybės rizikos veiksniu.2

Lietuvos psichologų sąjunga pabrėžia, kad demokratinėje visuomenėje bet kokia diskriminacija, taip pat ir diskriminacija dėl lytinės orientacijos yra nepriimtina ir nepateisinama.

1Žurnalistų etikos tarnybos ekspertų grupės, vertinančios viešosios informacijos poveikį nepilnamečiams, išvada dėl informacijos atitikimo nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymui (2014 m. rugsėjo 15 d., Nr. V5-18, Vilnius)

2Laskytė A. Sąmoningai save žalojančių 15-17 metų Lietuvos moksleivių socialinė ir psichologinė charakteristika: Daktaro disertacija. Kaunas, 2009.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki