Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Lygių galimybių kontrolierė įspėjo Lietuvos paštą dėl patalpų neprieinamumo

Patekimas į paštą, pareiškėjo nuotrauka.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2021 09 15

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė įspėjo AB Lietuvos paštą dėl Kauno 18-ojo pašto skyriaus neprieinamumo. Šiame pašto skyriuje žmonėms su judėjimo negalia nebuvo sudarytos galimybės savarankiškai bei saugiai patekti į pastatą. Tai apribojo jų galimybes naudotis paslaugomis.

Skundas buvo pateiktas dėl subyrėjusių ir judančių plytelių, kuriomis yra dengti laiptai bei pandusas. Paralyžiuotą dukrą prižiūrinčio pareiškėjo teigimu, už plytelių galima nesunkiai užkliūti ar ant jų paslysti, todėl įėjimas į patalpas yra nesaugus naudoti ne tik žmonėms su negalia, bet ir kitiems pašto klientams.

Paprašyta pateikti statybos dokumentus ir nurodyti, ar šis pandusas atitinka statybos techninio reglamento reikalavimus, bendrovė atsakė, kad strateginiuose tiksluose yra numatyti pašto skyrių atnaujinimo darbai ir jų įgyvendinimas vykdomas jau keletą metų. Lietuvos pašto atstovai taip pat teigė, kad deda visas pastangas, jog klientai su negalia patirtų kuo mažiau nepatogumų, ir sudaro galimybes susisiekus telefonu nepristatytą siuntą gauti į namus.

Patekimas į paštą, pareiškėjo nuotrauka.

Kadangi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai nebuvo pateikti minėti dokumentai, dėl Kauno 18-ojo pašto prieinamumo įvertinimo Tarnyba kreipėsi į Lietuvos žmonių su negalia sąjungą. Peržiūrėję pareiškėjo pateiktas nuotraukas, Sąjungos atstovų vertinimu, pandusas yra per status, dėl gausybės ištrupėjusių plytelių nuolydžiu bei danga iki durų nesaugu naudotis judantiems vežimėliais, besinaudojantiems vaikštynėmis, lazdelėmis ir pan., o prie nuolydžio įrengti turėklai – netinkami. Ekspertų nuomone, prastos būklės plytelės apsunkina ir žmonių su regėjimo negalia galimybes naudotis prieigomis į pastatą.

Išnagrinėjusi gautą skundą, kontrolierė nustatė, kad Lietuvos paštas diskriminavo asmenis su judėjimo negalia ir pažeidė Lygių galimybių įstatymą. Įstatymas numato pareigą paslaugų teikėjams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas visiems asmenims nepaisant jų negalios ir kitų įstatyme numatytų asmens tapatybės bruožų.

„Neužtenka, kad prie įėjimo į pastatą būtų įrengtas pandusas. Jis turi atitikti reikalavimus, būti tvarkingas ir iš tiesų atlikti savo funkciją. Jei nėra galimybių įrengti nuožulną, turi būti ieškoma alternatyvų. Šiuo atveju Lietuvos paštas pažeidė ir Lygių galimybių įstatymą, ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, įpareigojančią užtikrinti, kad žmonės su negalia galėtų savarankiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse“, – sako B. Sabatauskaitė.

Kontrolierė pateikė Lietuvos paštui siūlymą sudaryti tinkamas sąlygas asmenims su negalia patekti į Kauno 18-tojo pašto patalpas ir įpareigojo pranešti Tarnybai apie sprendimo vykdymą.

Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki