Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Lytiškumo ugdymas: neatnaujinta medžiaga kursto diskriminuoti LGBT* bendruomenę

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2017 10 20

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, laikinai pavaduojantis lygių galimybių kontrolierę, priėmė išvadą, kad sena lytiškumo ugdymo programos metodinė priemonė skatina diskriminuoti LGBT* bendruomenės asmenis. Rengėjams jis rekomendavo pakeisti jos turinį taip, jog moksleiviams nebūtų nepagrįstai formuojamas diskriminacinis požiūris į kitokią lytinę orientaciją.

Pastebėjusi galimą diskriminaciją, į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA). Pasak organizacijos atstovų, Ugdymo plėtotės centro (UPC) svetainėje skelbiamoje Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos metodinėje medžiagoje „Socialinės kompetencijos ugdymas tikybos ir etikos pamokose“ kurstoma homoseksualių asmenų diskriminacija teigiant, kad tokia orientacija susijusi su psichologinėmis problemomis, taip pat rašoma, kad ją galima pakeisti.

Kaip pagrindiniai 6-osios pamokos „Lyties tapatybė“ teiginiai įvardijami šie: „Lyties tapatybė formuojasi anksti vaikystėje; šios tapatybės trūkumas susijęs su homoseksualinio potraukio vystymusi. Susivaldymas paauglystėje padeda sutvirtinti savo lyties tapatybę. Lytinis potraukis priešingos lyties asmenims atgaunamas pajautus savo lytinį visavertiškumą.“ Vėliau pateikiama vokiečių protestantų pastoriaus Uwe Busso istorija, kurioje pasakojama, kaip vyras, konsultuodamasis su terapeutu, nustojo būti gėjumi.

Tiek TJA, tiek Tarnybos teisininkė Laima Vengalė-Dits atkreipė dėmesį, kad neatnaujinta metodinė medžiaga prieštarauja programai, kurią turėtų padėti įgyvendinti. Nuo rugsėjo 1 d. veikiančioje Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programoje teigiama, jog draudžiama teikti psichikos ar fizinei sveikatai žalingą, klaidinančią, tendencingą ir vienpusę informaciją, negalima skatinti mokinių nepasitenkinimo savo kūnu, išvaizda ar orientacija, raginti nepriimti šių savo savybių.

Be to, šios programos metodinė priemonė pažeidžia Lygių galimybių įstatymą, kuriame numatyta švietimo paslaugų teikėjų pareiga užtikrinti, kad programose, vadovėliuose ir kitose mokymo priemonėse nebūtų diskriminuojama (arba propaguojama diskriminuoti) dėl lytinės orientacijos.

„Ypatingas dėmesys, skiriamas homoseksualumui, jau suponuoja nuomonę, kad tokios lytinės orientacijos asmenys savo elgesiu, gyvenimo būdu yra išskirtiniai, neatitinkantys visuomenėje suformuotų tradicijų ir elgesio normų. Svarbu pažymėti, kad metodinėje medžiagoje remiamasi vienpusiška homoseksualumo samprata, neigiamos asmeninės vokiečių pastoriaus patirties interpretacija, joje nesivadovaujama visapusiškomis ir objektyviomis žiniomis“, – sako metodinę medžiagą vertinusi L. Vengalė-Dits.

Edukologė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje vykdomo projekto „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ vadovė Vilma Gabrieliūtė mano, kad metodinėje medžiagoje įtvirtinta homoseksualumo stigma kuria patyčioms palankią aplinką.

 „2015 m. atliktas tyrimas parodė, kad 85 proc. moksleivių, nepaisant jų lytinės tapatybės, patiria patyčias lyties ar seksualinės orientacijos pagrindu. Įsitikinimais, o ne mokslu grįsta informacija kursto neapykantą, didina atskirtį, prisideda prie nelygybės įtvirtinimo, neigiamai veikia vaikų ir paauglių savivertę, lyties tapatumo procesą, skatina rizikingą vaikų elgesį“, – teigia edukologė.

Ugdymo plėtotės centras pašalino metodinę medžiagą iš svetainės „Ugdymo sodas“, tačiau oficialioje UPC svetainėje šią priemonę dar galima rasti.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki