Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
X

Paremk portalą manoteises.lt!

Ir tau patinka manoteises.lt? Paremk portalą, skirdama (s) 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos žmogaus teisių centrui. Nes kiekviena istorija svarbi!

Reklaminis baneris Reklaminis baneris
Aktualu

Pažinčių interneto svetainės reklama skatina nepagarbą moterims

Flirtas.lt“ reklama. Momentinė ekrano nuotrauka

manoteises.lt | 2017 05 29

Pažinčių interneto svetainės „Flirtas.lt“ reklama pažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, draudžiantį reklamoje išreikšti pažeminimą ar paniekinimą bei formuoti visuomenės nuostatas, jog viena lytis yra pranašesnė už kitą. Tokį sprendimą priėmė lygių galimybių kontrolierė.

Tyrimas buvo pradėtas gavus pareiškėjos skundą dėl balandžio pabaigoje dienomis per LNK, BTV, Info TV ir TV1 televizijų kanalus transliuotos pažinčių interneto svetainės reklamos, kurioje skamba toks tekstas: „Reikia pasikeisti padangas, kompą pataisyti ir čiaupas laša. Turėčiau vyrą, tai jis viską patvarkytų. Mane irgi. Užsiregistruosiu „Flirtas.lt“ – mačiau gerų yra.“

Reklamos užsakovo UAB „Vertex“ „Flirtas.lt“ vykdantysis direktorius tyrimo metu paaiškino, kad šia reklama siekta pristatyti portalą televizijos žiūrovams bei paskatinti juos registruotis minėtoje pažinčių interneto svetainėje. Reklama skirta 18–24 metų amžiaus moterims ir merginoms.

Įmonės rinkodaros specialistas Marius Petrauskas, atsakingas už reklamos sukūrimą ir sklaidą, patikslino, kad reklama siekiama paskatinti diskusiją apie tai, ko nori moterys ir paaiškino: „Pažinčių svetainės gyvuoja, jei jose registruojasi moterys. Jei moterys nustos registruotis, pažinčių interneto svetainė ilgai negyvuos. Toks rinkos dėsnis. Būtent dėl šios priežasties reklamą kūriau jaunoms moterims“. Atsakydamas į pasiteiravimą dėl žodžių junginio „ir mane patvarkytų“, Marius Petrauskas paaiškino, kad mergina, ištardama frazę „turėčiau vyrą – jis viską patvarkytų“, pasako, kad vyras pataisytų anksčiau sugedusius daiktus ir pagerintų merginos buitį, „įskaitant jos fizinę bei psichologinę gerovę“, o vėliau, ištardama frazę „mane irgi“, būtent tai ir patvirtina.

Tyrimo metu buvo nagrinėjami reklamos verbalinis ir vizualinis aspektai. Aptariant verbalinį aspektą, nustatyta, kad žodžio „patvarkyti“ reikšmė nėra susijusi su žmogiškųjų santykių apibūdinimu. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne nurodoma, kad žodis „patvarkyti“ reiškia „kiek tvarkyti“ arba „duoti potvarkį, nurodymą“. Šio žodžio naudojimas žmonių santykio, ypač santykio tarp moters ir vyro, apibūdinimui įgyja neigiamą, žeminantį ir menkinantį pobūdį to žmogaus, kuriam jis adresuojamas, atžvilgiu. Todėl žodžio „patvarkyti“ naudojimas reklamoje, kurį ištaria pagrindinė šio reklaminio vaizdo siužeto herojė, įgyja moteris žeminančią, niekinančią, pagarbos žmogui stokojančią prasmę, o moteris yra sudaiktinama ir priešpastatoma vyrui kaip subjektas, nesugebantis sutvarkyti savo buities, bei tampa galimu atvirai sudaiktintų seksualinių santykių objektu.

Vertinant vizualinį reklamos aspektą, atkreiptinas dėmesys, kad reklamoje lygiagrečiai merginos ištariamiems žodžiams baltame lape rodomi žodžiai: „padangos, kompas, čiaupas, ir apatinėje eilutėje atsiranda užrašas „aš :)“ vaizdo priemonėmis gretina merginą su buitiniais reikmenimis, kuriuos reikia remontuoti („patvarkyti“ ir merginą). Taigi, vertinant reklamos visumą, konstatuotina, kad reklama verbalinėmis ir vaizdo priemonėmis vulgariai konstruoja stereotipą apie tai, kad moteris yra nesavarankiška, neveikli, nuo vyro priklausoma visuomenės narė, kuri, be kita ko, save siūlo kaip objektą galimam vyrui. Dėl tokio primityvaus ir sudaiktinto moters vaizdavimo, reklama yra neabejotinai žeminanti ir diskriminuojanti moteris.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigia, kad pažinčių interneto svetainės reklama siunčia netinkamą žinutę apie moters ir vyro santykį, deklaruoja moters priklausomumą nuo vyro bei skatina nepagarbų požiūrį į moterį taip prisidedant prie visuomenės nuostatos, kad moteris nėra lygiavertė vyrui, formavimo.

Įmonei skirtas įspėjimas dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimo.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki