Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Taromatai Lietuvoje pastatyti pažeidžiant asmenų su judėjimo negalia teises

Taromatas. Irmanto Gelūno/15min nuotr.

manoteises.lt | 2016 10 13

Rugpjūčio mėnesį Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) gavo Klaipėdos miesto savivaldybės skundą, kuriame teigiama, kad teikiant taros supirkimo paslaugas asmenys su negalia yra diskriminuojami dėl jiems neprieinamų taromatų patalpų. Prie įėjimo durų yra laipteliai, ant kurių nėra panduso ar kito įrengimo, leidžiančio patekti į patalpą, taromatai nėra pritaikyti aukščio atžvilgiu, patalpų durys yra per siauros.

Lygių galimybių įstatyme numatyta, kad paslaugų teikėjas privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas, nepaisydamas negalios, o jų nesudarymas laikomas lygių galimybių pažeidimu. Atlikusi tyrimą, lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė patvirtino, kad taromatų patalpų nepritaikymas diskriminuoja asmenis su negalia.

Žinant, kad minėta problema yra ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje, tyrimo metu kontrolierė situaciją vertino plačiau. Ji siekė išsiaiškinti, ar bendra taromatų patalpų įrengimo tvarka visoje šalyje nepažeidžia asmenų su negalia, o tuo pačiu ir kitų ribotą judumą turinčių asmenų lygių galimybių.

Pagal LR aplinkos ministro patvirtintą Statybos reglamentą, visi žmonėms su nagalia svarbūs negyvenamieji pastatai privalo būti pritaikyti jų poreikiams. Jei taromatas įrengtas pastato viduje, prie jo privalo būti užtikrintas patekimas asmenims su negalia. Problemos iškyla tuomet, kai taromatai įrengiami ne parduotuvių patalpose, o šalia esančiuose specialiuose konteineriuose. Tokie statiniai nepatenka į Statybos reglamente nurodytą statinių sąrašą – jie priskirtini prie kilnojamųjų daiktų (ne statinių). Taip pat pažymėtina, kad supirkimo paslaugas teikiantiems asmenims jokiais teisės aktais nėra įtvirtinta pareiga užtikrinti, kad taros supirkimo vietos būtų pritaikytos asmenų su judėjimo negalia poreikiams.

Pasak lygių galimybių kontrolierės A. Lobačevskytės, būtina priimti teisės aktus, kurie nustatytų reikalavimus pritaikyti taromatų patalpas žmonėms su negalia. Svarstant ir nustatant reikalavimus, taip pat būtinas bendradarbiavimas su neįgaliųjų interesus atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Įvertinus visas aplinkybes ir nustačius lygių galimybių pažeidimą, kontrolierė kreipėsi į Aplinkos ministeriją su siūlymu teisės aktuose, reglamentuojančiuose supirkimo paslaugų organizavimo tvarką, įtvirtinti pareigą asmenims, teikiantiems supirkimo paslaugas, užtikrinti paslaugų teikimo vietos pritaikymą asmenų su negalia poreikiams. Taip pat kreiptasi į Lietuvos prekybos įmonių asociacijos narių, teikiančių supirkimo paslaugas bei UAB „Norfos mažmena“ administraciją  nurodant poreikį taromatų patalpose pašalinti kliūtis, ribojančias paslaugų teikimą asmenims su judėjimo negalia.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki