Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Teikdama vartojimo paskolas „Bigbank AS“ diskriminuoja Lietuvos senjorus

Du senjorai žiūri į kompiuterio ekraną
2023 02 28

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė konstatavo, kad paskolas teikianti įmonė „Bigbank AS“ diskriminuoja vartotojus dėl jų amžiaus. Bendrovė vartojimo kreditus nurodė teikianti tik asmenims iki 72 metų amžiaus – toks automatinis potencialių klientų atmetimas prieštarauja Lygių galimybių įstatymui.

Kontrolierė nusprendė, kad, nors su vyresniu amžiumi susiję veiksniai gali didinti nemokumo riziką, prieš atsisakydama suteikti paslaugas „Bigbank AS“ turi atlikti individualų esamų ir būsimų asmens pajamų vertinimą. B. Sabatauskaitė kreipėsi į įmonę siūlydama visiems pilnamečiams asmenis sudaryti sąlygas teikti paraiškas vartojimo paskoloms gauti.

Informaciją apie tai, kad „Bigbank AS“ vartojimo paskolas teikia tik 18–72 metų amžiaus asmenims, kontrolierė gavo 2022 metų pabaigoje. Įmonė tokias paslaugų gavimo sąlygas įvardijo savo interneto svetainėje (šiuo metu ši informacija jau pašalinta) bei atsakydama į potencialaus kliento (-ės) užklausą. Amžiaus ribą „Bigbank AS“ teigė nurodžiusi vadovaudamasi įstatyminiu reglamentavimu.

Pradėjus tyrimą, įmonės atstovai (-ės) aiškino, kad vartojimo paskolos teikiamos pagal vidines „Bigbank AS“ taisykles. Jų teigimu, 72-iejų metų riba nustatyta atsižvelgiant į tai, jog neįmanoma užtikrinti, jog vyresni kredito gavėjai ir gavėjos bus pajėgūs šias paskolas grąžinti. Esamą tvarką „Bigbank AS“ grindė tuo, kad nuo 72 metų itin sparčiai padidėja klientų mirtingumo kreivė, šios amžiaus grupės atstovų ir atstovių pajamos yra gana mažos, o tai didina nemokumo riziką. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad pensinio amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis yra gerokai didesnis nei darbingo amžiaus žmonių.

B. Sabatauskaitė pabrėžia, kad klientų (-čių) amžius ir su juo susiję veiksniai gali būti vertinami kaip vienas iš rizikos faktorių, tačiau vien dėl amžiaus asmenys neturėtų būti nurašomi. „Vyresnių nei 72 metų amžiaus asmenų galimybės grąžinti vartojimo paskolą turi būti vertinamos individualiai. Bet kokie amžiaus apribojimai yra teisėti tik tuomet, jei jie numatyti įstatymuose. Šiuo atveju, finansinių paslaugų teisiniame reguliavime maksimali vartojimo paskolų gavėjų amžiaus riba nėra numatyta. Tą tyrimo metu patvirtino ir Lietuvos bankas“, – sako ji.

Birutė Sabatauskaitė, Gabrielės Grebliunės nuotr.

Lietuvos banko išaiškinimu, vartojimo paskolų davėjai lėšas privalo skolinti atsakingai, rizika turi būti vertinama bei valdoma tinkamai. Teismų praktikoje taip pat įtvirtinta, jog gavėjų galimybės įvykdyti prisiimtą finansinį įsipareigojimą turi būti vertinamos visapusiškai, atskiri atvejai turi būti tinkamai individualizuojami. Nepaisant to, vyresnis paslaugų gavėjų amžius, pats savaime, nereiškia, kad paskola nebus grąžinta.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, paslaugų teikėjai (-os) visiems vartotojams bei vartotojoms privalo sudaryti vienodas paslaugų gavimo sąlygas nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, tautybės, negalios ir kitų asmens tapatybės požymių. Taip pat privalu užtikrinti, kad informacijoje apie šias paslaugas nebūtų reiškiamas pažeminimas, paniekinimas, teisių apribojimas ar privilegijų teikimas.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki