Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Teisininkas atsako: ar Ukrainos pabėgėliams teikiamos lengvatos nediskriminuoja lietuvių?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2022 03 25

Į Lietuvą atvykstant vis daugiau nuo karo bėgančių ukrainiečių, Lietuvos verslo, kultūros, mokslo ir kitos įstaigos jiems siūlo įvairias lengvatas – nuolaidas, bilietus į renginius, nemokamus užsiėmimus vaikams, nemokamas studijas, stipendijas aukštojo mokslo studentams ir kitas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis dažniau sulaukia užklausų apie tai, ar tokių lengvatų suteikimas ukrainiečiams nėra laikomas Lietuvos piliečių diskriminacija. Tarnybos teisininkas atsako – diskriminacijos čia nėra.

Kaip nustatoma diskriminacija?

Į Tarnybą jau kreipėsi žmonės, galimą diskriminaciją įžvelgiantys ukrainiečiams skirtų nemokamų auštojo mokslo studijų ar nemokamų tarpmiestinių traukinių kelionių pasiūlymuose.

Lygių galimybių įstatymas įpareigoja Lietuvos valstybės ir savivaldybių įstaigas, švietimo įstaigas, taip pat paslaugų teikėjus bei prekių pardavėjus užtikrinti vienodas teises ir galimybes, nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Tačiau Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės grupės patarėjas Karolis Čepas pažymi, kad norint nustatyti diskriminacijos buvimą arba nebuvimą, reikia palyginti kelis skirtingus tapatybės bruožus turinčius žmones ir įvertinti, ar tokiomis pačiomis arba panašiomis aplinkybėmis jie traktuojami vienodai.

„Labai svarbu nustatyti, ar lyginami asmenys yra panašiose, palyginamose aplinkybėse, – pabrėžia teisininkas. – Kalbant apie Ukrainos karo pabėgėlių atvejį – palyginimas nėra įmanomas. Asmenys atvyksta be pačių būtiniausių daiktų, vos atvykę neturi vietos gyventi, trauminių patirčių turėję vaikai ir suaugusieji gali turėti labai specifinių poreikių. Nuo karo bėgančių žmonių negalime lyginti su kitais asmenimis, t. y. tais, kurie nebėgo nuo karo. Kadangi aplinkybės nepalyginamos, skirtingos sąlygos, pavyzdžiui – lengvatos, nėra laikomos diskriminacija“.

Nuo karo Ukrainoje bėga ne tik ukrainiečiai

Svarbu pažymėti, kad Europos Sąjungoje pirmą kartą nuo priėmimo (2001 m.) kovo 4-ąją dėl masinio prieglobsčio prašytojų antplūdžio buvo aktyvuota Laikinos apsaugos direktyva. Remiantis ja, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu nuo kovo 4 d. laikiną apsaugą metams gauna visi iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos nuo vasario 24 d. pasitraukę ar perkelti asmenys, kurie yra jos piliečiai arba kurie turėjo leidimą nuolat joje gyventi. Tokia laikina apsauga suteikiama asmenims ribotą laiką ir gali būti pratęsiama.

K. Čepas išskiria kitą aspektą: „Galima pastebėti, kad aptartos lengvatos reikalingos ne tik Ukrainos piliečiams, bet ir kitiems nuo Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą bėgusiems asmenims, kurie gyveno Ukrainoje. Lengvatas siūlančioms ir kitaip padėti siekiančioms visuomeninėms ar verslo įstaigoms vertėtų į tai atkreipti dėmesį. Kilus klausimams dėl diskriminacijos šioje srityje, kviečiame kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, o mes įvertinsime konkrečias situacijas“.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuolat atnaujinama informacija, susijusi su karo Ukrainoje sukelta situacija Lietuvoje, prieinama čia.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki