Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Leidiniai ir rekomendacijos Kategorijų meniu mygtukas

ENAR šešėlinė ataskaita „Rasizmas ir diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje“

Rasizmas yra Lietuvoje gyvenančių etninių bei religinių mažumų kasdienybės dalis. Šio reiškinio apimtis ir apraiškos dažnai lieka nepastebėtos, nežinomos bei neužfiksuotos, ypač oficialiuose duomenų šaltiniuose. Dėl šios priežasties yra sudėtinga analizuoti situaciją ir siūlyti problemos sprendimo būdus.

Net tais atvejais, kai prieinami išsamūs oficialūs duomenys, nevyriausybinės organizacijos lieka nepakeičiamu alternatyvios informacijos, tiesioginiai gaunamos iš asmenų bei bendruomenių, kasdien susiduriančių su diskriminacija, šaltiniu. ENAR šešėlinės ataskaitos tapo svarbiu įrankiu stebėti rasizmo bei ksenofobijos apraiškoms ES valstybėse. Tiek ENAR, tiek Europos šešėlinės ataskaitos yra neabejotinai svarbus atspirties taškas, nuo kurio galima pradėti organizuotą strateginę veiklą, ir ypač valstybių vyriausybių, Europos institucijų, kitų organizacijų bei žiniasklaidos veiklą, skirtą antirasistiniam visuomenės sąmoningumo ugdymui.

Ataskaita už 2012-2013 m. pateikiama tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements