Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Leidiniai ir rekomendacijos Kategorijų meniu mygtukas

Kokios yra mano teisės baudžiamajame procese? (Tekstas lengvai suprantama kalba)

Psichikos sveikatos perspektyvos

Ginamieji* su intelekto ir/ar psichosocialine negalia susiduria su ypač daug kliūčių, norėdami aktyviai ir efektyviai dalyvauti baudžiamajame procese. Iššūkių kelia fizinės kliūtys, norint patekti į teismų pastatus, komunikacija bei kokybiškos teisinės pagalbos trūkumas. Tai yra teisės aktų spragų, nepakankamų baudžiamosios justicijos specialistų kompetencijų ir neprieinamos architektūros pasekmė. Net ir turint teisines priemones, jos dažnai yra neprieinamos žmonėms su negalia dėl tinkamos komunikacijos, teisinės pagalbos ir/ar teisinio atstovavimo trūkumo. Be to, baudžiamosios justicijos specialistams dažnai trūksta supratimo, žinių ir įgūdžių, kaip įgalinti kaltinamuosius su intelekto ir/ar psichosocialine negalia įveikti šias kliūtis ir užtikrinti, kad kiekvienas žino, kokios teisės priklauso baudžiamajame procese. Tai kelia papildomų sunkumų užtikrinant, kad teismas būtų prieinamas ir teisingas kiekvienam.

Organizacijos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ parengtame leidinyje lengvai suprantama kalba paaiškinama, kokiomis teisėmis gali naudotis ginamieji baudžiamajame procese.

Ekrano nuotrauka iš leidinio „Kokios yra mano teisės baudžiamajame procese?“

Tekstą lengvai suprantama kalba parengė Gabrielė Marija Baltrušytė, tekstą išbandė Lina Bielinytė ir Inga Olševskytė.

* Ginamasis – projekto kontekste ši sąvoka vartojama apibūdinti asmenis, dalyvaujančius baudžiamajame procese nuo įtariamojo iki bausmę atliekančio asmens. Toks vertimas buvo pasirinktas atsižvelgiant į šioje srityje dirbančių ekspertų rekomendacijas ir siekiant vientisumo su partnerių šalyse naudojama terminologija (angl. terminą defendants, kuris apima platesnį kontekstą, nei kaltinamasis pagal Baudžiamojo proceso kodeksą).

Dokumentas parengtas įgyvendinant projektą Ginamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia įtraukties ir teisės į teisingą teismą užtikrinimas (101056701 – ENABLE – JUST-2021-JACC).

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements