Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Lietuvos Raudonasis kryžius

Nuo 1996 metų Lietuvos Raudonasis kryžius vykdo veiklą, skirtą pagerinti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų situaciją Lietuvoje ir užtikrinti efektyvų jų teisių įgyvendinimą nuo pirmos jų atvykimo į Lietuvą dienos iki sėkmingos integracijos pabaigos.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai kartu su socialiniais darbuotojais vyksta pasitikti iš Graikijos, Italijos ir Turkijos perkeliamų pabėgėlių į Vilniaus tarptautinį oro uostą, kur konsultuoja atvykusius asmenis prieglobsčio procedūrų ir integracijos Lietuvoje klausimais.

Lietuvos Raudonasis Kryžius taip pat siekia užtikrinti efektyvų prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimą – prieglobsčio procedūros metu Užsieniečių registracijos centre, Pabradėje, teisininkai teikia teisines konsultacijas įvairiais prieglobsčio prašytojams kylančiais klausimais (ypatingas dėmesys teikiamas sulaikytiems prieglobsčio prašytojams), rengia prašymus, skundus sulaikymo ir prieglobsčio bylose bei atstovauja prieglobsčio prašytojų interesams teismuose ir kitose valstybinėse institucijose.

Teisinės konsultacijos apima:

  • prieglobsčio prašymo procedūras ir integracijos klausimus;
  • pilietybės suteikimo asmenims be pilietybės klausimus (esant poreikiui, rengiami dokumentai teismui dėl juridinio fakto nustatymo ir asmenims be pilietybės atstovaujama teismuose);
  • nemokamą teisinę pagalbą nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems užsieniečiams ne ES piliečiams

Teisinės konsultacijos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkų taip pat teikiamos prieglobstį gavusiems asmenims, gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centre, Rukloje, bei migrantams ir pabėgėliams Lietuvos Raudonojo Kryžiaus būstinėje, Vilniuje, Centre InLT, Kaune, bei Infocentre migrantams, Klaipėdoje.

Be to, Lietuvos Raudonasis Kryžius, įgyvendindamas išsiuntimo monitoringą, stebi, ar nėra pažeidžiamos išsiunčiamų užsieniečių teisės išsiuntimo procedūros metu.

Strateginis bylinėjimasis

Lietuvos Raudonasis Kryžius vykdo strateginį bylinėjimąsi prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir migrantų teisių užtikrinimo klausimais. Šia veikla siekiama formuoti ir keisti nacionalinių teismų praktiką užtikrinant, kad tarptautiniais ir Europos Sąjungos teisės aktais garantuojamos teisės būtų tinkamai įgyvendinamos ir Lietuvoje.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai ypatingą dėmesį skiria prieglobsčio prašytojų sulaikymo ir prieglobsčio byloms. Įvertinamas užsieniečių ar jų šeimų pažeidžiamumas. Taip pat imamasi tų bylų, kuriomis svarbu atkreipti dėmesį, jog galiojančiuose teisės aktuose neatsižvelgiama į ypatingą pabėgėlių teisinę padėtį ir dėl patiriamo persekiojimo apribotas galimybes naudotis visomis žmogaus teisėmis.

Kontaktai: 

A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, LT-09311
Tel.: +370 5 2628037
www.redcross.lt

Lietuvos Raudonasis kryžius

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements