Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL – LGBT bendruomenės interesams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Savo veiklą pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną, asociacija LGL yra viena brandžiausių ir stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų šalyje. Pagrindinis asociacijos veiklą apibūdinantis principas – nepriklausomybė nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų, siekiant efektyvios LGBT bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje. LGL išimtinai siekia nuoseklaus LGBT asmenų žmogaus teisių progreso, pasitelkdama per dvidešimt penkerius veiklos metus sukauptą patirtį advokacijos, sąmoningumo didinimo ir bendruomenės stiprinimo srityse.

Šiuo metu LGL sudaro 5 bendruomeninės Valdybos narių, 7 nuolatiniai darbuotojai, virš 20 savanorių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mūsų komanda – jaunatviška, dinamiška, besikeičianti ir visuomet atvira naujiems nariams, idėjoms ir projektams. Svarbu pabrėžti, jog organizacijos veikloje dalyvauja ne tik homoseksualios orientacijos asmenys. Šalia LGBT* bendruomenei priklausančių asmenų didžiuojamės mūsų draugais ir rėmėjais, kuriems parama LGBT* teisėms visų pirma yra demokratijos ir efektyvios žmogaus teisių apsaugos visiems Lietuvos Respublikos piliečiams be išimties klausimas.

Organizacijos misija:

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL siekia panaikinti homofobiją, visų rūšių diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Organizuodama švietimo, paramos renginius bei atstovaudama LGBT bendruomenę LGL siekia kurti atvirą ir pagarbią socialinę aplinką homoseksualiems, biseksualiems ir translyčiams asmenims.

Pagrindiniai LGL tikslai:

 • mažinti šalies LGBT asmenų izoliaciją ir priespaudą sukuriant informacijos ir komunikacijos tinklą;
 • skleisti objektyvią informaciją apie homoseksualumą, biseksualumą ir translytiškumą* visuomeninėms institucijoms siekiant mažinti LGBT žmonių diskriminaciją;
 • dalyvauti rengiant antidiskriminacinius ir registruotos partnerystės įstatymus;
 • organizuoti visuomeninius ir kultūrinius renginius LGBT bendruomenei Lietuvoje.

Pagrindinės LGL veiklos:

 • Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių bei lygių galimybių plėtojimas Lietuvoje;
 • Veiklos, orientuotos į LGBT asmenų greitesnę integraciją į darbo rinką;
 • Veiklos skirtos LGBT žmonių socialinės atskirties mažinimui;
 • šeimų įvairovės skatinimas;
 • narių sutelkimas ir įvairių socialinių grupių pritraukimas dalyvauti organizacijos veiklose;
 • informacijos suteikimas ir konsultavimas lygių galimybių darbe klausimais;
 • seminarų, mokymų, susitikimų ir kitų šviečiamųjų, taip pat labdaros renginių organizavimas;
 • socialinių ir kultūrinių renginių LGBT bendruomenei organizavimas;
 • organizacijos narių kompetencijos ir komandinio darbo ugdymas.

LGBT asmenys, ieškantys pagalbos ar informacijos dėl patirtos diskriminacijos ar neapykantos nusikaltimo, gali kreiptis šiais kontaktais: 

V. Šopeno g. 1-1, LT-03211 Vilnius

Tel.: +370 5 2610314
Faks.:+370 5 2130762
El. paštas: office@gay.lt

https://www.lgl.lt/

LGL logotipas

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements